SPD I Bedrijfsadministratie

SPD

SPD I Bedrijfsadministratie


Deze praktijkgerichte opleiding is een vervolg op het Associatie-diploma MBA en is de opstap naar een functie als administrateur of assistent accountant. Je gaat werkt aan een verbreding en verdieping van jouw kennis op gebied van verslaggeving, belastingwetgeving, financiering en managementaccounting. Met het SPD-diploma toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken.

De behaalde resultaten kun je als vrijstelling inbrengen in onze associate degree en bacheloropleiding.

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:Hogeschool
Niveau:HBO
Vooropleiding:n.v.t.
DiplomaHogeschool
Studieduur modules :Nominaal 1 jaar
32 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting32 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges modules:3.860,00
Toetsingen:1.000,00
Afstuderen:0.00
Indicatie literatuur:423,90
Totale kosten:
5.283,90
Toelichting op de kosten
Bovenstaand vind je een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Je betaalt uitsluitend voor de modules die je volgt. De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 32 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Studieduur verkorten?

Je volgt in onze standaard studieroute onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om clusters te combineren, waarbij je gedurende een periode elke week les volgt. In het programmaoverzicht hierna is aangegeven welk cluster je met een ander cluster kunt combineren. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute.
Bekijk de inhoud van de opleiding...
  sluit  

Inhoud van de opleiding


16 lesdagen 32 colleges van 3 uur - 32 EC

Opbouw van het programma:
Administratie van Winstbelasting en Consolidatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
990,00
250,00
38,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De module Administratie van Winstbelasting en Consolidatie richt zich op de administratieve verwerking en rapportering van financiële informatie ten behoeve van de vennootschappelijke, de fiscale en de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit onderdeel staat het journaliseren van winstbelasting en het maken van correctie- en eliminatieposten in het kader van de consolidatie centraal.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Administratie en Verslaggeving
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
990,00
250,00
96,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De jaarrekening samenstellen is een kerntaak van de assistent accountant en administrateur. Een goed inzicht in de methoden van journaliseren is daarbij onontbeerlijk. Je leert in deze module de onderliggende journaalposten jaarrekeningposten te doorgronden als basis voor de externe verslaggeving.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Fiscale Regelgeving / Belastingrecht
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
940,00
250,00
133,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module is een verdieping op de basiskennis van belastingrecht. De ondernemer in het MKB beschikt niet over de kennis om de winstbelastingaangifte op te kunnen stellen. Specifieke kennis wordt verkregen van de winstbelastingen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en de afdrachtsbelastingen omzetbelasting en loonbelasting.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Externe Verslaggeving Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
940,00
250,00
155,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module worden de Nederlandse grondslagen van de externe verslaggeving behandeld. Alle jaarrekeningposten komen stap voor stap aan bod en de inrichtingsvereisten worden besproken.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor toelating tot de opleiding SPD I gelden geen specifieke toelatingseisen. Het is wel praktisch als je voorkennis op het niveau van Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) hebt.

Vrijstelling

Heb je vragen over vrijstellingsmogelijkheden? Neem dan met het onderwijsteam.
Examen en diploma

Examen

De toetsing van de onderdelen betreffen hogeschooltentamens.

Geldigheid behaalde resultaten

De geldigheid van de behaalde resultaten is in het examenreglement geregeld. Meer informatie vind je in de onderwijsregeling op de digitale leeromgeving (na inschrijving als student).

Aanvraag diploma

Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond hebt ontvang je jouw getuigschrift met een cijferlijst van de behaalde resultaten. De resultaten en vrijstellingen zijn tussentijds zichtbaar op jouw persoonlijke pagina in de digitale omgeving mijnhboAA.nl.
Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

De spd-opleidingen zijn opgezet als onderdeel van een doorlopende leerlijn. Na het afronden van SPD I studeer je verder in de opleiding SPD II. Je kunt je studie verder vervolgen met verschillende leergangen gericht op een specifieke functie binnen de Finance & Accounting. Wil je uiteindelijk een wettelijke graad behalen, dan kun je instromen in de associate degree opleiding (Ad) en de bacheloropleiding (BSc). Op basis van jouw SPD I-diploma en/of SPD II-diploma krijg je vrijstelling voor de vergelijkbare modules in deze vervolgopleidingen.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700