Erkende opleidingen

Erkende hogeschool

Een opleiding is een belangrijke investering in jouw carrière. hbo A&A leidt daarom op voor erkende diploma’s en getuigschriften.
De Commissie Eintermen Accountantsopleiding (CEA) wijst de accountantsopleiding aan en beoordeelt of de opleding voldoet aan de voorwarden van aanwijzing.
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bewaakt de kwaliteit van hogescholen en universiteiten. De NVAO geeft een keurmerk aan de opleidingen wanneer zij aan de eisen van basiskwaliteit voldoen (accreditatie). Dit keurmerk is 6 jaar geldig. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op het accreditatiestelsel.
Aangewezen
door de CEA
De accountantsopleiding van hbo A&A is aangewezen door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).
De CEA stel eindtermen vast voor de theoretische en praktijkopleiding tot accountant. Verder houdt de CEA toezicht op accountantsopleiding op basis van gefundeerd vertrouwen. De taken en bevoegdheden van de CEA zijn wettelijk vastgesteld.
Erkend door het
ministerie van OCW
hbo A&A is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende instelling voor hoger onderwijs. De associate degree en bachelor zijn erkende opleidingen. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CROHO (HBO). Na het afronden van de associatie degree en de bacheloropleiding ontvang je een wettelijk erkend getuigschrift en beschik je over de beschermde titel Ad (Associate degree) of BSc (Bachelor of Science).
Geaccrediteerd
door de NVAO
De associate degree en de bacheloropleiding zijn geaccrediteerd door de NVAO.
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke accreditatieorganisatie, opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.Lees verder …
Keurmerk
van de nrto
hbo A&A is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingen in Nederland.
De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode. hbo A&A hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO en beschikt over het NRTO-keurmerk.
Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.
Geregistreerde
instelling crkbo
hbo A&A is het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700