Studeer zonder verborgen kosten

Studeer zonder verborgen kosten. Hbo A&A werkt met transparante studievoorwaarden voor alle opleidingen. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen van hbo A&A. Door de bevestiging van de inschrijving en de aanmelding op een module komt de studieovereenkomst tot stand. Je kan de volledige tekst van onze voorwaarden downloaden.

Hoofdzaken van de voorwaarden

In de algemene voorwaarden zijn de volgende zaken geregeld:
 • De studieovereenkomst
 • Annulering van deelname door de student;
 • Indeling en tijdstippen van de modules uit de opleiding;
 • Betaling van cursus- en examengelden;
 • Lesmateriaal;
 • Klachtenregeling;
 • Geschillenregeling;
 • Gebruik van mijnhboaa.nl.
 • Klachtenprocedure

  Mocht je niet tevreden zijn over de inspanningen van hbo A&A, dan kun je een klacht indienen bij ons klachtenloket. De klachtenregeling uit de algemene voorwaarden is uitgewerkt in een klachtenprocedure. Je kunt de klachtenprocedure downloaden.

  Geschillenregeling

  hbo A&A is lid van de NRTO. De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Mocht jouw klacht niet naaar tevredenheid opgelost zijn, dan kun je in beroep gaan bij de geschillencommissie. Meer informatie over de procedure vindt je hier.

  Onze kernwaarden

  Hbo A&A richt zich op het verzorgen van contactonderwijs met kleine groepen studenten. Klassikale bijeenkomsten leiden tot een goede kennisoverdracht en bieden na de eerste bijeenkomsten gelegenheid tot discussie over de toepassing van de theorie in de dagelijkse accountancy- en adviespraktijk. Het opleidingsmanagement is regelmatig aanwezig op de leslocaties, kiest voor een persoonlijke benadering en is rechtstreeks aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen.

  Onze onderwijsvormen

  De docenten en de studenten werken tijdens de contactbijeenkomsten aan de ontwikkeling van vaktechnische kennis en vaardigheden. Dit gebeurt door kennisoverdracht gekoppeld aan passende casuïstiek en door discussie over de behandelde lesstof. De bijeenkomsten zijn ingedeeld in lesblokken van drie uur. De bijeenkomsten zijn op vrijdag overdag (9.30-12.30 uur of 13.00-16.00 uur) en op dinsdag- en donderdagavond (19.00-22.00uur). Het is daardoor mogelijk om wekelijks twee vakken tegelijk te volgen, overdag of in de avond.