SPD II Bedrijfsadministratie

SPD

SPD II Bedrijfsadministratie


Deze praktijkgerichte opleiding is een vervolg op de opleiding SPD 1 en is de opstap naar een functie als administrateur of assistent accountant. Je werkt aan een verbreding en verdieping van jouw kennis op gebied van interne beheersing, business control en data-analyse, verdieping externe verslaggeving en kostenvraagstukken. Met een SPD II-diploma toon je aan over kennis en vaardigheden op hbo-niveau te beschikken.

De behaalde resultaten kun je als vrijstelling inbrengen in onze associate degree- en bacheloropleiding.

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:hbo A&A
Niveau:niveau 6 (hbo)
Vooropleiding:niet verplicht, kennis van bedrijfsadministratie wordt verondersteld
SPD II van hbo A&AHogeschool
Studieduur modules :Nominaal 1 jaar
32 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting32 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges modules:3.820,00
Toetsingen:1.125,00
Afstuderen:0.00
Indicatie literatuur:491,75
Totale kosten:
5.436,75
Toelichting op de kosten
Bovenstaand vind je een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Je betaalt uitsluitend voor de modules die je volgt. De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 32 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Studieduur verkorten?

Je volgt in onze standaard studieroute onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om clusters te combineren, waarbij je gedurende een periode elke week les volgt. In het programmaoverzicht hierna is aangegeven welk cluster je met een ander cluster kunt combineren. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute.
Bekijk de inhoud van de opleiding...
  sluit  

Inhoud van de opleiding


16 lesdagen 32 colleges van 3 uur - 32 EC

Opbouw van het programma:
Management Accounting & Control
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
206,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, ben je bij management accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten. Management accounting & Control bereidt je hier gedegen voor op, waarmee je bijvoorbeeld beslissingscalculaties kunt uitvoeren en tot onderbouwde keuzes kunt komen. Ook ben je na het behalen van dit examen in staat om berekeningen te maken met kosten en opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én berekeningen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Business Control en Data Analyse
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
940,00
300,00
104,90

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module doe je diepgaande kennis op van business controlling en de toepassing hiervan in de praktijk. Hierdoor ben je in staat mee te denken over strategie en de toekomstige keuzen die gemaakt moeten worden omtrent de financiële gezondheid van de organisatie. Aan de hand van topprofessionals uit het werkveld wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Deze praktijkgerichte aanpak stelt je direct in staat de theorie succesvol toe te passen.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een moduleopdracht businesscase
Externe Verslaggeving & Financiering
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
104,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Het eerste deel van deze module betreft een vervolg op de module Externe Verslaggeving Beginselen en geeft een nadere verdieping op verslaggevingsvraagstukken van ondernemingen in het MKB. In het tweede deel ga je de jaarrekening analyseren als basis voor een financieringsaanvraag.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Bestuurlijke Informatie IC / AIS
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
74,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De werking van het systeem van interne beheersing in een organisatie is de basis voor de risico-gerichte aanpak van een opdracht. Daarnaast is de MKB-accountant het aanspreekpunt voor verbeteringen in de beheersing van bedrijfsrisico’s. In deze module worden de concepten van risicobeheersing behandeld aan de hand van de theorie en uitgewerkt in praktijkgerichte casuïstiek. Tijdens de cursus werk je stap voor stap aan een integraal vraagstuk over de administratieve organisatie van een bedrijfshuishouding in het MKB.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor toelating tot de opleiding SPD II gelden geen specifieke toelatingseisen. Het is wel praktisch als je voorkennis op het niveau van SPD I hebt.

Vrijstelling

Heb je vragen over vrijstellingsmogelijkheden? Neem dan met het onderwijsteam.
Examen en diploma

Examen

De toetsing van de onderdelen betreffen hogeschooltentamens.

Aanvraag diploma

Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond hebt, kun je het diploma SPD II Bedrijfsadministratie aanvragen bij hbo A&A.
Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

De spd-opleidingen zijn opgezet als onderdeel van een doorlopende leerlijn. Wil je een wettelijke graad behalen, dan kun je instromen in de associate degree-opleiding (Ad) en de bacheloropleiding (BSc). Op basis van jouw SPD I-diploma en/of SPD II-diploma krijg je vrijstelling voor de vergelijkbare modules in deze vervolgopleidingen.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700