SPD II Bedrijfsadministratie

SPD

SPD II Bedrijfsadministratie


Deze praktijkgerichte opleiding is een vervolg op de opleiding SPD 1 en is de opstap naar een functie als administrateur of assistent accountant. Je gaat werkt aan een verbreding en verdieping van jouw kennis op gebied van externe verslaggeving, informatiwtechnologie, data analyse. Met een SPD-diploma toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken.

De behaalde resultaten kun je als vrijstelling inbrengen in onze associate degree en bacheloropleiding.
H

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:Hogeschool
Niveau:HBO
Vooropleiding:n.v.t.
DiplomaHogeschool
Studieduur modules :Nominaal 1.5 jaar
42 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting43 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges modules:4.460,00
Toetsingen:1.000,00
Afstuderen:0.00
Indicatie literatuur:317,35
Totale kosten:
5.777,35
Toelichting op de kosten
Bovenstaand vind je een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Je betaalt uitsluitend voor de modules die je volgt. De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 42 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Studieduur verkorten?

Je volgt in onze standaard studieroute onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om clusters te combineren, waarbij je gedurende een periode elke week les volgt. In het programmaoverzicht hierna is aangegeven welk cluster je met een ander cluster kunt combineren. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Je volgt de verschillende onderwijsmodules in aansluiting op de geadviseerde studieroute.
Bekijk de inhoud van de opleiding...
  sluit  

Inhoud van de opleiding


21 lesdagen 42 colleges van 3 uur - 43 EC

Opbouw van het programma:
Financiering
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
80,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Wil je analyses kunnen maken en advies kunnen geven op het gebied van financiering? Wil je inzicht krijgen in de stuctuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien? Na het behalen van het certificaat Financiering niveau 6 heb je je deze kennis en dit inzicht eigen gemaakt. Je weet onder andere structuur in de investeringsbeslissingen aan te brengen en je hebt bijvoorbeeld inzicht hoe er in deze behoefte voorzien kan worden.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Externe Verslaggeving Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
116,50

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De accountant is als geen ander specialist op het gebied van externe verslaggeving. In deze module worden de Nederlandse grondslagen van de externe verslaggeving behandeld. Alle jaarrekeningposten komen stap voor stap aan bod en de inrichtingsvereisten worden besproken. Om deze module te kunnen volgen is gedegen voorkennis van boekhouden vereist.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Bestuurlijke Informatie IC / AIS
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
67,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De werking van het systeem van interne beheersing in een organisatie is de basis voor de risico-gerichte aanpak van een opdracht. Daarnaast is de MKB-accountant het aanspreekpunt voor verbeteringen in de beheersing van bedrijfsrisico’s. In deze module worden de concepten van risicobeheersing behandeld aan de hand van de theorie en uitgewerkt in praktijkgerichte casuïstiek. Tijdens de cursus werk je stap voor stap aan een integraal vraagstuk over de administratieve organisatie van een bedrijfshuishouding in het MKB.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een schriftelijk of digitaal tentamen.
Management Control & Data Analyse
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur4 x 3 uur
420,00
200,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de module Management Control & Data Analyse wordt een verbinding gelegd tussen voor een organisatie beschikbare interne en externe informatie (data) en de mogelijkheden hiervan voor managementrapportages.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een moduleopdracht-businesscase.
Business IT
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur6 x 3 uur
680,00
nvt
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module gaan we in op de aanpak van IT-vraagstukken daarbij komen, naast vertrouwde begrippen, nieuwe technologieën aan bod. Het internet als informatie-platvorm staat hierin centraal.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een aanwezigheidplicht met beoordeling van actieve deelname tijdens de bijeenkomsten..
Business Control
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
840,00
200,00
51,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module doe je diepgaande kennis op van business controlling en de toepassing hiervan in de praktijk. Hierdoor ben je in staat mee te denken over strategie en de toekomstige keuzen die gemaakt moeten worden omtrent de financiële gezondheid van de organisatie. Aan de hand van topprofessionals uit het werkveld wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Deze praktijkgerichte aanpak stelt je direct in staat de theorie succesvol toe te passen.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een moduleopdracht-businesscase.
Toelating en vrijstelling

Toelating

Voor toelating tot de opleiding SPD II gelden geen specifieke toelatingseisen. Het is wel praktisch als je voorkennis op het niveau van SPD I hebt.

Vrijstelling

Heb je vragen over vrijstellingsmogelijkheden? Neem dan met het onderwijsteam.
Examen en diploma

Examen

De toetsing van de onderdelen betreffen hogeschooltentamens.

Geldigheid behaalde resultaten

De geldigheid van de behaalde resultaten is in het examenreglement geregeld. Meer informatie vind je in de onderwijsregeling op de digitale leeromgeving (na inschrijving als student).

Aanvraag diploma

Nadat je alle onderdelen van de opleiding afgerond hebt ontvang je jouw getuigschrift met een cijferlijst van de behaalde resultaten. De resultaten en vrijstellingen zijn tussentijds zichtbaar op jouw persoonlijke pagina in de digitale omgeving mijnhboAA.nl.
Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

De spd-opleidingen zijn opgezet als onderdeel van een doorlopende leerlijn. Na het afronden van de opleiding SPD II kun je jouw studie verder vevolgen met een masterclass gericht op een specifieke functie binnen de Finance & Accounting. Wil je uiteindelijk een wettelijke graad behalen, dan kun je instromen in de associate degree opleiding (Ad) en de bacheloropleiding (BSc). Op basis van jouw SPD I-diploma en/of SPD II-diploma krijg je vrijstelling voor de vergelijkbare modules in deze vervolgopleidingen.
Studieadvies?
bel Mirjam of Wilco085 4015700