Bachelor HBO Accountancy

Bachelor HBO Accountancy


De bacheloropleiding HBO Accountancy richt zich op functies als gevorderd assistent accountant en controller in het beroepenveld van de accountancy en de controlling in het MKB.
De opleiding kenmerkt zich door een stevige kennisgerichte basis aangevuld met praktijkgerichte casuïstiek. De opleiding is NVAO-geaccrediteerd, hetgeen inhoudt dat je wordt opgeleid voor een wettelijk erkende graad. Nadat je de opleiding hebt afgerond mag je de titel Bachelor of Science voeren (BSc).

Meer informatie over erkende graden vind je op de website van het ministerie OCW.

Kerngegevens van de opleiding

Vorm:Deeltijd
Exameneisen:Hogeschool
Niveau:HBO 6
Vooropleiding:HAVO, VWO, MBO 4, AD of 21+
GetuigschriftBachelor of Science
Studieduur modules :Nominaal 5 jaar
163 colleges (1 dag per 14 dagen)
Studiebelasting228 EC

Kostenindicatie van de opleiding

Colleges modules:19.855,00
Toetsingen:5.231,00
Praktijk- en portfoliobeoordeling:2.175,00
Afstuderen:2,575.00
Indicatie literatuur:2.082,35
Totale kosten:
31.918,35
Toelichting op de kosten
Bovenstaand vind je een overzicht van de totale kosten van de opleiding. Je betaalt uitsluitend voor de modules die je volgt. De kosten van de colleges en de toetsingen zijn vrij van BTW. De totale kosten van literatuur is indicatief. Je bestelt zelf de literatuur rechtstreeks bij de boekhandel. Je betaalt bij hbo A&A geen locatiekosten of cateringkosten.

Studieduur van de opleiding

Toelichting studieduur

De gemiddelde studieduur is af te leiden uit het aantal colleges van de opleiding.
Deze opleiding bestaat uit 163 colleges. Bij een gemiddeld studietempo volg je 14 tot 16 colleges per halfjaar (1 lesdag per 14 dagen).

Naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen (werkstukken en tentamens) moet je rekenen op gemiddeld vier tot zes uur thuisstuderen per module per week. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (European Credits).

Studieduur verkorten?

Je volgt in onze standaard studieroute onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om clusters te combineren, waarbij je gedurende een periode elke week les volgt. In het programmaoverzicht hierna is aangegeven welk cluster je met een ander cluster kunt combineren. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt. Overleg met het onderwijsteam wat jouw mogelijkheden zijn.
Opleidingsprogramma
Het studieprogramma van de bacheloropleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Het betreft een flexibel programma. Je kunt kiezen voor de door ons geadviseerde studieroute, maar je kunt ook jouw eigen route bepalen. De onderwijsmodules zijn samengebracht in tien studieclusters van elk een halfjaar. De eerste vijf clusters zijn gelijk aan de clusters van de Associate degree opleiding Accountancy.

Je volgt in onze standaard studieroute steeds twee onderwijsmodules op de vrijdag overdag, waarbij je 1 x per 14 dagen colleges hebt. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je er voor kiezen om elke week les te volgen. Let er wel op dat dit een behoorlijke studielast naast je werk met zich meebrengt.

Tijdens het doorlopen van de clusters 2 en 3 kun je tevens het bekende Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie behalen. In het programma zijn ook onderdelen van het Associatiediploma Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA®) opgenomen. In aansluiting op de Associate degree Accountancy kun je daardoor met twee aanvullende onderwijsmodules uit onze bacheloropleiding HBO Accountancy tevens het Associatiediploma VBA® behalen.

Het programma betreft de onderstaande clusters:
  • Introductie accountancy
  • Administratie en Belastingen
  • Investeren en Financieren
  • Administratie en Jaarrekening
  • Interne en Externe Verslaggeving
  • Fiscaalrecht en Bedrijfsrecht
  • Interne en Externe Controle
  • Goed Bestuur
  • Verslaggeving en Cijferanalyse
  • Afstuderen BSc
Bekijk de inhoud van de bachelor HBO Accountancy...
  sluit  

Inhoud van de bachelor HBO Accountancy


Cluster 1 Introductie accountancy: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

In de eerste fase van de opleiding krijg je een beeld van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen binnen de studie tot accountant en controller. Je neemt kennis van de belangrijkste administratieve processen en informatiesystemen van verschillende ondernemingstypen. De ontwikkeling van jouw professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding. Hiermee wordt de basis gelegd voor een verdere verdieping in de achtereenvolgende fasen van de opleiding.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Beroepsorientatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Accountancy Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur2 x 3 uur
200,00
250,00
35,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module wordt inzicht geven in de algemene beginselen van accountancy en controlling. Je maakt kennis met enkele grondbeginselen van accountancy en werkt aan de hoofdlijnen van een business plan.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een moduleopdracht businesscase
Bedrijfsprocessen & Informatiesystemen (ERP)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
250,00
68,90

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module vormt de eerste kennismaking met het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV). Je maakt kennis met de uitgangspunten van informatieverzorging in organisaties, de theoretische beginselen van informatietechnologie en de toepassingsmogelijkheden daarvan. De focus ligt bij het onderdeel Bedrijfsprocessen op de verschillende typologieën van organisaties en de bedrijfsprocessen als basis voor het bedrijfsinformatiesysteem. Als vervolg komt in deze module de informatietechnologie aan bod die ondersteunend is bij de informatievoorziening van de verschillende bedrijfsprocessen.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Professionele vaardigheden Accountancy A1
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een moduleopdracht businesscase
Statistiek en analyse van data
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur6 x 3 uur
600,00
275,00
49,50

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De doelstelling van dit vak is het verkennen van kwantitatieve methoden en technieken. Hiermee kun je economische gegevens verzamelen, weergeven, analyseren en interpreteren, veronderstellingen toetsen, schattingen doen en beslissen onder onzekerheid.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 2 Administratie en Belastingen: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Voor beginnend financieel professional is goede kennis van de financiële administratie van groot belang. In deze fase verkrijg je de basiskennis voor financiële informatieverwerking en belastingrecht. Deze kennis koppel je aan de ontwikkeling van jouw professionele vaardigheden en pas je vervolgens toe in een online opdracht, waarmee je dit cluster afrond.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Administratie en Belastingen (belastingaangifte)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Bedrijfsadministratie Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
77,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Met de module Bedrijfsadministratie Inleiding ben je in staat om zelfstandig diverse boekingen en correctieboekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld het eigen vermogen en het vreemd vermogen en leasing. Dit stelt je in staat om duidelijke informatie te verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Deze module is praktijkgericht en legt de nadruk op het toepassen van kennis.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Belastingwetgeving Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
117,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Na het volgen van het onderdeel Belastingwetgeving Beginselen ken je de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (BTW). Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen ben je in staat belastingaangifte inkomstenbelasting voor de particulier te doen. Voor ondernemingen leer je de belangrijkste onderwerpen voor de aangifte loonbelasting en omzetbelasting.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Professionele vaardigheden Accountancy A2
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 3 Investeren en Financieren: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Om een onderneming goed te kunnen besturen is inzicht in kosten van producten en diensten van groot belang. Als accountancy professional ben je daarom goed thuis in systemen van kostprijscalculaties en kun je financiële cijfers analyseren.
Je leert vraagstukken van investeringskeuzes op te lossen en hoe je deze investeringen toerekent in de kosten van een product of dienst. Je werkt in dit cluster verder aan de ontwikkeling van jouw professionele vaardigheden en je sluit ook dit cluster af met een online opdracht.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Investeren en Financieren (investeringsselectie)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Financiering Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
82,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Je leert bij Financiering Beginselen de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen, een investeringsselectie te maken, eigen en vreemd vermogen te berekenen en overzichten te maken ten behoeve van interne en externe verslaggeving.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Kostencalculatie Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
800,00
264,00
82,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Bij Kostencalculatie Beginselen komen onder andere aan de orde de onderwerpen kostenbudgettering, kostenbewaking en optimalisatievraagstukken.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Professionele vaardigheden Accountancy A3
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 4 Administratie en Jaarrekening: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

In deze tijd is het gebruik van automatiseerde informatiesystemen niet meer weg te denken. Je moet als professional goed thuis zijn in de mogelijkheden van Informatietechnologie voor de administratieve processen in een organisatie.
Je leert in deze fase verschillende componenten van ERP-systemen te herkennen en meer complexe administratieve vastleggingen uit te voeren en de uitkomsten hiervan te analyseren. De online opdracht is gericht op een verkenning van verschillende ERP toepassingen.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Administratie en Jaarrekening (inrichten)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Administratie en Verslaggeving
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
1.010,00
275,00
96,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De jaarrekening samenstellen is een kerntaak van de assistent accountant en administrateur. Een goed inzicht in de methoden van journaliseren is daarbij onontbeerlijk. Je leert in deze module de onderliggende journaalposten jaarrekeningposten te doorgronden als basis voor de externe verslaggeving.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Administratie van Winstbelasting en Consolidatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
1.010,00
275,00
38,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De module Administratie van Winstbelasting en Consolidatie richt zich op de administratieve verwerking en rapportering van financiële informatie ten behoeve van de vennootschappelijke, de fiscale en de geconsolideerde jaarrekening. Bij dit onderdeel staat het journaliseren van winstbelasting en het maken van correctie- en eliminatieposten in het kader van de consolidatie centraal.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Professionele vaardigheden Accountancy A4
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 5 Interne en Externe Verslaggeving: 12.5 lesdagen 25 colleges van 3 uur - 32 EC

Het sluitstuk van administratieve vastleggingen is de verslaggeving. Daarmee laat je zien dat administratieve vastleggingen van groot zijn voor het besturen van een organisatie en voor het rapporteren naar externe belanghebbenden. Met de kennis en toepassing van Management accounting en externe verslaggeving ben je de spil in de informatieverschaffing. In de professionele vaardigheden leer je vervolgens de informatie op een gedegen manier te presenteren. Met de online opdracht bevestig je jouw kennis van interne externe externe verslaggeving.

Na afloop van deze fase sluit je de Associate degree opleiding af met een reflectie op jouw professionele ontwikkeling en presenteer je jouw ontwikkeling in een mondeling slotexamen.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Interne en externe verslaggeving (management info)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Externe Verslaggeving Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
155,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module worden de Nederlandse grondslagen van de externe verslaggeving behandeld. Alle jaarrekeningposten komen stap voor stap aan bod en de inrichtingsvereisten worden besproken.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Management Accounting & Control
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
206,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, ben je bij management accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten. Management accounting & Control bereidt je hier gedegen voor op, waarmee je bijvoorbeeld beslissingscalculaties kunt uitvoeren en tot onderbouwde keuzes kunt komen. Ook ben je na het behalen van dit examen in staat om berekeningen te maken met kosten en opbrengsten in het kader van financiële rekenkunde én berekeningen in het kader van de beheersing van bedrijfsprocessen.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een digitaal examen via de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl).
Management Accounting & Control
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
940,00
nvt
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module
Wijze van beoordeling:
Professionele vaardigheden Accountancy A5
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 6 Fiscaalrecht en Bedrijfsrecht: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Als accountancy professional ben je thuis in wet en regelgeving. Je herkent daardoor risico’s die een organisatie loopt en je begrijpt hoe je deze risico’s kunt beperken.
Je leert in deze fase veel voorkomende fiscale vraagstukken op te lossen en begrijpt voor welke vraagstukken je een specialist in moet schakelen.
De online opdracht gaat over compliance, een overkoepelend begrip voor het voldoen aan wet en regelgeving. In de trainingen professionele vaardigheden leer je interviewtechnieken toe te passen die jouw helpen bij het signaleren van risico’s op gebied van compliance.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Fiscaal- & Bedrijfsrecht
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Fiscale Regelgeving / Belastingrecht
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
135,00

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module is een verdieping op de basiskennis van belastingrecht. De ondernemer in het MKB beschikt niet over de kennis om de winstbelastingaangifte op te kunnen stellen. Specifieke kennis wordt verkregen van de winstbelastingen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en de afdrachtsbelastingen omzetbelasting en loonbelasting.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Ondernemings-en vermogensrecht
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
113,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module gaat in op de belangrijkste juridische aspecten voor ondernemingen. Vermogensrecht, faillissementsrecht en wetgeving over formele structuur van rechtspersonen is kern van de lesstof. Je hebt na het afronden van deze module grondige kennis van en inzicht in de structuur van het Nederlands vermogensrecht. Je bent in staat om juridische teksten waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Professionele vaardigheden Accountancy B1
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 7 Interne en Externe Controle: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Om een organisatie te kunnen besturen moet het management goed geïnformeerd zijn over de gang van zaken. De informatie die het management krijgt moet daarom betrouwbaar zijn.
Maar ook de extern belanghebbenden zoals financierders, leveranciers en afnemers hebben behoefte aan betrouwbare informatie over de gang van zaken.
De accountancy professional is specialist in het verstrekken van zekerheid over de betrouwbaarheid van informatie. Je leert in dit cluster daarom de basis van interne en externe controle toe te passen in casuïstiek en je gaat in de online opdracht de toepassing van controletechnieken te analyseren in de praktijk.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Interne en externe controle (interne beheersing)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Auditing Beginselen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
159,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Het verschaffen van zekerheid over informatie is de kern van het accountantsberoep. Om een gefundeerd oordeel te kunnen geven moet de accountant beschikken over gedegen vakkennis en zich professioneel kritisch kunnen opstellen voor een onafhankelijke conclusie. Tijdens deze module komen relevante wet- en regelgeving - denk hierbij aan bijvoorbeeld VGBA -voor het accountantsberoep aan de orde en leer je deze toe te passen aan de hand van casuïstiek en je maakt kennis met het controleproces. Ook wordt aandacht geschonken aan vertrouwen en PKI.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Bestuurlijke Informatie IC / AIS
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
74,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De werking van het systeem van interne beheersing in een organisatie is de basis voor de risico-gerichte aanpak van een opdracht. Daarnaast is de MKB-accountant het aanspreekpunt voor verbeteringen in de beheersing van bedrijfsrisico’s. In deze module worden de concepten van risicobeheersing behandeld aan de hand van de theorie en uitgewerkt in praktijkgerichte casuïstiek. Tijdens de cursus werk je stap voor stap aan een integraal vraagstuk over de administratieve organisatie van een bedrijfshuishouding in het MKB.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Professionele vaardigheden Accountancy B2
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 8 Goed Bestuur: 8.5 lesdagen 17 colleges van 3 uur - 24 EC

Goed bestuur gaat over governance, het zorgdragen voor een gezonde organisatie. In aansluiting op de voorgaande clusters wordt je met dit onderdeel de adviseur het bestuur die er voor zorgt dat alle instrumenten aanwezig zijn om een organisatie goed te besturen. Corporate Governance, Strategie, Leiderschap en Organisatie zijn de kern van dit cluster. Je koppelt de uitgangspunten van goed bestuur aan de online opdracht van dit cluster en laat zien dat je in staat bent om deze uitgangspunten te vertalen naar de praktijk van de accountancy professsional.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Goed Bestuur
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Bedrijfsomgeving
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
164,45

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De module behandelt de belangrijkste economische verschijnselen welke van invloed zijn om een bedrijfsomgeving. Denk hierbij aan zaken als: Wat is een handelstekort? Waarom is de grootte van de buitenlandse staatsschuld van belang voor Nederland? Hoe zit het nou precies met de beurs? ​Na deze module kun je een micro- en macro-economische omgevings-analyse opstellen en daar de belangrijkste kansen en bedreigingen voor een organisatie uit afleiden. Hierbij wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen op de nationale en internationale goederen- en dienstenmarkten, financiële markten, de arbeidsmarkt en aan de thema's maatschappelijk verantwoord ondernemen en het begrip brede welvaart.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Professionele vaardigheden Accountancy B3
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Strategie, Governance en Organisatie
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur8 x 3 uur
960,00
275,00
94,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Strategie & Governance gaat over het strategische beleid van een organisatie en de invloed daarvan op de governancestructuur. Je werkt tijdens de module aan een beschrijvende opdracht waarin de strategie van een organisatie getoetst wordt aan de uitgangspunten van de Nederlandse Governance code. Leiderschap en Organisatie gaat over organisatiedoelen. Op welke wijze kunnen organisaties hun lange termijndoelen realiseren. Wat is het onderscheidend vermogen van een bedrijf en op welke wijze speelt de organisatie met de kernkwaliteiten in op de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 9 Verslaggeving en Cijferanalyse: 9.5 lesdagen 19 colleges van 3 uur - 24 EC

De accountancy professional is als vanzelfsprekend thuis in cijfers. Als specialist van verslaggeving en financiële analyses ben je de het aanspreekpunt voor vraagstukken over alles wat met financiële gegevens te maken heeft.
In vervolg op het cluster interne- en externe verslaggeving verdiep je jouw kennis op gebied van verslaggevingsregels van de Raad voor de Jaarverslaggeving en leer je professioneel kritisch te zijn op aangeleverd financiële en niet financiële informatie. De trainingen gericht op de professionele vaardigheden helpen je om jouw objectieve blik door te zetten in gesprekken met klanten van jouw kantoor.

Opbouw van het programma:
AC opdracht Verslaggeving en Cijferanalyse (kengetallen)
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
125,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Tijdens de opleiding werkt aan integratie tussen hetgeen je leert in de opleiding en toepast in de praktijk. Je werkt hiertoe aan online opdrachten welke aan de verschillende fasen van de opleiding zijn gekoppeld. De opdrachten leiden, in combinatie met de toetsingen van de theoretische modules en de verslagen over jouw werkplek, uiteindelijk tot een portfolio waarin je jouw groei naar het eindniveau van de opleiding tot uitdrukking brengt.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Auditing MKB
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur9 x 3 uur
1.085,00
375,00
224,90

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de module Auditing MKB wordt de kennis die in de vooropleiding verkregen is van de gedragsregels (VGBA) en de beroepsregels NV COS verder uitgediept. Het assurance-framework is de kern van deze module. De module dient als voorbereiding op de verdieping in de oriëntatie Accountancy-MKB (bijzondere onderzoeken)
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Externe Verslaggeving & Financiering
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur9 x 3 uur
1.080,00
275,00
104,95

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Het eerste deel van deze module betreft een vervolg op de module Externe Verslaggeving Beginselen en geeft een nadere verdieping op verslaggevingsvraagstukken van ondernemingen in het MKB. In het tweede deel ga je de jaarrekening analyseren als basis voor een financieringsaanvraag.
Wijze van beoordeling:
De module wordt afgerond met een schriftelijk tentamen via hbo A&A.
Professionele vaardigheden Accountancy B4
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur1 x 6 uur
250,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In de opleiding wordt, in de vorm van trainingsdagen, nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van jouw persoonlijke (communicatieve) en professionele vaardigheden. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je een stevige basis voor een professionele beroepshouding. De ontwikkeling van professionele vaardigheden loopt als een rode draad door de opleiding.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:

Cluster 10 Afstuderen BSc: 4 lesdagen 8 colleges van 3 uur - 24 EC

In de laatste fase van de opleiding laat je zien dat je het bachelorniveau hebt behaald. Dit doe je enerzijds door te reflecteren op jouw portfolioopdrachten en anderzijds door een opdracht voor een klant van jouw kantoor of voor jouw werkgever uit te voeren waarmee je een oplossing aandraagt voor een complex vraagstuk.
De handvatten voor het uitwerken van de opdracht krijgt je van ons mee en natuurlijk helpen we je op weg als je er even niet uit komt, maar het is jouw opdracht.
Nadat je de uitwerking van jouw opdracht met goed gevolg hebt verdedigd studeer je af en verkrijg je de titel Bachelor of Science.

Opbouw van het programma:
Afstudeeropdracht HBO Accountancy
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur3 x 3 uur
1.500,00
0,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Je rond de bacheloropleiding hbo accountancy af met een afstudeeropdracht. Deze opdracht is het sluitstuk van jouw portfolio. Je volgt bij drie fasen van de opdracht een instructiecollege. Je wordt tijdens het uitwerken van de opdracht begeleid door een studiecoach en een vakinhoudelijk docent. Na het afronden van deze opdracht presenteer je jouw portfolio aan de afstudeercommissie en laat je zien dat je het eindniveau van de opleiding hebt behaald.
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een portfoliobeoordeling
Afstudeeropdracht verdediging
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
400,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Presentatie en mondelinge verdediging afstudeeropdracht
Wijze van beoordeling:
De toetsing van deze module betreft een mondeling examen
Afstudeervaardigheden bachelor
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur3 x 3 uur
400,00
nvt
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
Deze module geeft je de handvatten voor de aanpak van jouw afstudeeropdracht. Je werkt aan een stappenplan voor jouw afstudeeropdracht welke als basis dient voor het plan van aanpak.
Wijze van beoordeling:
Professioneel kritisch denken en handelen
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuur2 x 3 uur
275,00
nvt
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
In deze module komt de beroepsethiek van de accountant en adviseur in het MKB aan bod. Tijdens de colleges komen ethische beginselen aan bod en analyseer je het professioneel-kritisch te handelen bij dilemma’s aan de hand van een persoonlijk dilemma.
Wijze van beoordeling:
Praktijk/werkplek
Colleges
Lesgeld
Toetsing
Indicatie literatuurnvt
nvt
105,00
nvt

Hoofdlijnen van de onderwijsmodule:
De opleiding betreft een deeltijdopleiding, die je naast je werk volgt. Bij deze deeltijdopleiding werk je op een relevante werkplek. Je kunt dit vergelijken met de stage van een voltijdse opleiding. Met jouw dagelijkse werkzaamheden onderbouw je stap voor de stap de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring.
Wijze van beoordeling:
Toelating en vrijstelling

Toelating

Je bent toelaatbaar als je een havo-, vwo- of mbo niveau 4-opleiding hebt afgerond. Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een diploma van de hiervoor genoemde opleidingen, dan ben je na het succesvol afleggen van een toelatingstest toelaatbaar. Daarnaast ben je werkzaam in een voor deze opleiding relevante werkomgeving.

Vrijstelling

Op basis van een diploma Moderne Bedrijfsadministratie van de Associatie voor Examinering kun je vrijstellingen krijgen binnen onze bacheloropleiding HBO Accountancy voor 4 modules. Ook op basis van het diploma Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy van de Associatie voor Examinering zijn vrijstellingen mogelijk. Met de afgeronde AD Accountancy van hbo A&A kun je naadloos doorstromen naar de 2e fase van de bacheloropleiding.
Heb je vragen over andere vrijstellingsmogelijkheden? Neem dan met het onderwijsteam.

Portfolio en afstuderen

Gedurende je opleiding onderbouw je met je dagelijkse werkzaamheden de competenties die behoren bij het opdoen van praktijkervaring en verwerk je dit in een portfolio door middel van opdrachten. Aan het eind van de opleiding schrijf je een verslag van werkzaamheden waarbij je reflecteert op je ontwikkeling als financieel professional. Daarnaast schrijf je een afstudeerwerk in de vorm van een advies waarbij je aantoont dat je op hbo-eindniveau de theorie uit de opleiding beheerst. In een afsluitend slotexamen verdedig je je ontwikkeling en het advies uit het afstudeerwerk.
Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

Na het afronden van de bacheloropleiding HBO Accountancy kun je doorstromen naar de post-bacheloropleiding van hbo A&A.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700