Accountancy-MKB AA | vooropleiding HBO Accountancy AC-scholen opleidingen OPLEIDING VAN HBOAA Accountancy-AA huidige opleiding Accountancy-MKB AA nieuwe stijl Accountancy-Finance AA nieuwe stijl Financieel-Administratief over hboAA OVER HBOAA Specialist voor de aa-opleiding Contactgegevens Leslocaties Studievoorwaarden Toelating en vrijstelling Privacy statement nieuws NIEUWS VAN HBOAA Open huis 19 januari 2018 Aanmelden nieuwsbrief hbo A&A ontvangt keurmerk Nieuwsbrief hbo A&A Nieuwe AA opleiding 2016 Data AA-examens januari 2018 Data AA-examens juni 2018
schrijf in hboaa.nl bel ons bel mij e-mail

Accountancy-MKB AA
vooropleiding HBO Accountancy AC-scholen

AA-opleiding

Accountancy-MKB AA
vooropleiding HBO Accountancy AC-scholen
Exameneisen: CEA eindtermen
Niveau: Post bachelor
Vooropleiding: Bachelor HBO Accountancy AC-scholen
Getuigschrift: Theoretische AA-opleiding
Kosten totaal
wijzingen voorbehouden
Schakelopleiding
5 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 2.520,-
€ 935,-
€ 413,-
Post hbo
5 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 3.960,-
€ 1.285,-
€ 648,-
Download de
opleidingsgids
pdf-download

Beginnen met de opleiding

De accountantsopleiding heeft twee instroommomenten in een jaar: in februari en in september. De bijeenkomsten worden op vrijdag verzorgd (9.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 16.00 uur).

Vooropleidingseisen

Je bent toelaatbaar als je een bacheloropleiding (HBO/WO) hebt afgerond.

Literatuur

Informatie over de aan te schaffen literatuur vind je op mijnhboAA.nl. De literatuur is te bestellen via de grotere boekhandels. Wij raden je aan dit pas te doen als je zeker weet dat de module van start gaat. Elk jaar wordt de boekenlijst geactualiseerd. Let op dat je de juiste druk aanschaft, zeker bij het kopen van tweedehandsboeken.

Digitale leeromgeving

Je krijgt na inschrijving toegang tot mijnhboAA.nl. In deze digitale omgeving kun je je aanmelden voor modules die je wilt gaan volgen. Na definitive bevestiging van de lessen voor een module wordt de inhoudelijke informatie zichtbaar op jouw persoonlijke mijnhboAA.nl omgeving. In deze omgeving vind je het studieschema, aanvullend lesmateriaal en extra informatie over de module.

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende modules:
Module 1) prijs €2) lessen
Schakelopleiding HBO Accountancy & Control:
Corporate Governance & Compliance 420,- 4 x 3 uur
Externe Verslaggeving MKB 840,- 8 x 3 uur
Gedrag Ethiek en Besluitvorming 420,- 4 x 3 uur
Management Control & Data Analyse 420,- 4 x 3 uur
Strategie en Beleid / Adviesvaardigheden 420,- 4 x 3 uur
Totaal 2.520,-
Post hbo Accountancy-AA:
Auditing Bijzondere Onderzoeken 780,- 7 x 3 uur
Bestuurlijke Informatie IT MKB 780,- 7 x 3 uur
Externe Verslaggeving en Samenstellen MKB 780,- 7 x 3 uur
Fiscale Advisering Accountancy-MKB 840,- 8 x 3 uur
Strategische Advisering Accountancy-MKB 780,- 7 x 3 uur
Totaal 3.960,-


1) Je bent vrij in de keuze van de volgorde van de modules. Neem contact met ons op voor een passend advies.
2) Alle cursussen worden vrij van btw gefactureerd. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief externe literatuur en examengeld. Wij berekenen geen arrangements- of locatiekosten.

Standaard programma

Het programma betreft een standaardprogramma voor de studenten met een AC-vooropleiding waarin de landelijke overalltoets is opgenomen.

Overgangsregeling

Indien je bij hbo A&A voor 1 september 2017 gestart bent, is een overgangsregeling van toepassing waardoor je op basis van je HBO Accountancy opleiding vrijstelling krijgt voor de modules Fiscale Advisering Accountancy-MKB en Strategische Advisering Accountancy-MKB.

Auditing Bijzondere Onderzoeken
Als vervolg op de module Auditing MKB biedt deze module een verdieping op de kennis van auditing gericht op de overige assurance-opdrachten (bijzondere onderzoeken). In deze module vindt intergratie met de praktijkopleiding AA plaats door de koppeling van essays over bijzondere onderzoeken aan de theorie uit deze module.

Bestuurlijke Informatie IT MKB
De module Bestuurlijke Informatie IT gaat over IT control in het MKB. Tijdens de module wordt gewerkt met casuïstiek en presentatie-opdrachten gericht op advisering over geautomatiseerde informatiesystemen. Aan de hand van casuïstiek wordt geleerd om een advies uit te werken.

Corporate Governance & Compliance
Corporate Governance gaat over het 'in control' zijn van de bedrijfshuishouding en over de houding van het bestuur en toezichthouders ten aanzien van dit in control zijn. Begrippen uit de vooropleiding zoals interne beheersing en COSO ERM worden in de context van de Nederlandse Corporate Governance code geplaatst. In deze module wordt de gedragscode gekoppeld aan de specifieke kenmerken van het MKB.

Externe Verslaggeving en Samenstellen MKB
De aan assurance verwante opdrachten zijn kern van deze module.De relevante standaarden uit de NVO COS worden gekoppeld aan de verslaglegging van MKB ondernemingen. Daarnaast is ruime aandacht voor de risicogerichte aanpak van de samenstellingsopdracht. De module is ingericht rond praktijkgerichte casuïstiek. Tijdens de module vindt integratie met de praktijkopleiding plaats.

Externe Verslaggeving MKB
De module Externe Verslaggeving MKB betreft een verdieping op de module Beginselen Externe Verslaggeving. Vraagstukken met betrekking tot verslaggeving van not for profit organisaties komen aan bod. Bovendien wordt de integrated reporting behandeld (GRI, MVO en overige niet financiële verslaggeving). Tenslotte komen de specifieke aspecten van de verslaggeving voor kleine ondernemingen aan de orde (vrijstellingen, publicatievoorschriften en fiscale grondslagen).


Fiscale Advisering Accountancy-MKB
Als vervolg op de module Fiscale Regelgeving MKB uit het schakelprogramma wordt in deze module ingegaan op de adviesfunctie van de MKB-accountant. Na het volgen van deze module heb je de kennis om adviserend te kunnen optreden in veel voorkomende fiscale vraagstukken en kun je als gesprekspartner optreden in het overleg over complexe fiscale vraagstukken met de fiscalist.Gedrag Ethiek en Besluitvorming
Als toekomstig accountant moet je in staat zijn om de verwachtingen van opdrachtgevers te onderkennen alsmede de spanningsvelden die kunnen ontstaan en het publiek belang bij de overwegingen en besluitvorming te betrekken. Daarbij spelen de toepassing ’morele oordeelsvorming’ en het betrekken van het publieke belang, de beroepswaarden en de relevante wet- en regelgeving een onmisbare rol. In deze module wordt de basis gelegd om ethische vraagstukken en dilemma’s gemotiveerd op te lossen en om je professioneel kritisch op te kunnen stellen.


Management Control & Data Analyse
In de module Management Control & Data Analyse wordt een verbinding gelegd tussen voor een organisatie beschikbare interne en externe informatie (data) en de mogelijkheden hiervan voor managementrapportages.

Strategie en Beleid / Adviesvaardigheden
In deze module wordt de uitgangspunten van de ondernemingsstrategie verder uitgediept zodat je in staat bent om de strategie van een MKB onderneming te analyseren en (verbeterde) uitgangspunten voor het beleid van een MKB-onderneming te formuleren. Je gaat aan de slag met een beleidsmatig advies.

Strategische Advisering Accountancy-MKB
De rol van de MKB-accountant is van oudsher sterk gericht op de adviesfunctie. In deze module leer je de theoretische kennis die opgedaan is in de module Strategie en Leiderschap te vertalen naar een adviesproduct voor de klanten van jouw kantoor. De module bestaat uit praktijkgerichte casuïstiek gericht op de adviesfunctie. Integratie met de praktijkopleiding AA is kern van deze module.


----------------

Planning van de modules

Wij plannen de lessen in een tweewekelijkse cyclus van 3 uur per module. Dit betekent dat je tussen twee lessen van een module voldoende tijd hebt om de stof te bestuderen en de casuïstiek voor de volgende les voor te bereiden.
De standaardlestijden voor de leslocaties Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn vrijdags overdag 9.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.00 uur. Op de leslocatie Dordrecht zijn de lestijden wekelijks op de maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Door deze planning van lessen kun je uitstekend twee modules tegelijk volgen, hetzij door om de week een module, hetzij tweewekelijks twee modules op een dag. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je voor een intensief programma kiezen, waarbij je elke week twee modules volgt. Het doorgaan van een module is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien je een module wilt volgen die niet gepland staat, neem dan contact met ons op. Bij voldoende belangstellenden kunnen wij deze module alsnog aanbieden.

Startmoment van de modules

Er zijn voor de locaties Amsterdam, Den Haag en Utrecht twee startmomenten
  • voorjaar: begin februari
  • najaar: eind augustus/begin september

  • Voor de locatie Dordrecht ('s-avonds) zijn er vier startmomenten:
  • januari
  • april
  • augustus/september
  • november

  • Zodra je als student ingeschreven staat, kun je je in de leeromgeving aanmelden voor de modules.