Trainingen praktijkopleiding opleidingen OPLEIDING VAN HBOAA Accountancy-AA huidige opleiding Accountancy-MKB AA nieuwe stijl Accountancy-Finance AA nieuwe stijl Financieel-Administratief over hboAA OVER HBOAA Specialist voor de aa-opleiding Contactgegevens Leslocaties Studievoorwaarden Toelating en vrijstelling Privacy statement nieuws NIEUWS VAN HBOAA Open huis 19 januari 2018 Aanmelden nieuwsbrief hbo A&A ontvangt keurmerk Nieuwsbrief hbo A&A Nieuwe AA opleiding 2016 Data AA-examens januari 2018 Data AA-examens juni 2018
schrijf in hboaa.nl bel ons bel mij e-mail

Trainingen praktijkopleiding

Praktijkopleiding AA

Trainingen praktijkopleiding
Exameneisen: CEA eindtermen
Niveau: Post bachelor
Vooropleiding: Bachelor
Diploma: n.v.t.
Kosten totaal
wijzingen voorbehouden
Totaal
10 modules
Examengeld:
Literatuur:

€ 3.865,-
€ 0,-
€ 47,-
Download de
opleidingsgids
pdf-download

Praktijkopleiding AA

De Praktijkopleiding MKB is gebaseerd op de Verordening op de beroepsprofielen 2015 van de NBA en de CEA-eindtermen 2016 (zie www.ceaweb.nl). Deze beroepsprofielen en eindtermen vormen de basis voor de opleidingen tot AA-Accountant en Registeraccountant. Om accountant te worden moet je naast een theoretische opleiding ook de praktijkopleiding volgen.

Opzet van de praktijkopleiding

De opzet van de Praktijkopleiding MKB is als volgt:

Jaar 1:
 • 0-meting en persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • Drie trainingsdagen
 • Twee intervisiegesprekken (eventueel als onderdeel van het trainingsprogramma)
Jaar 2:
 • Jaarplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • ICAIS-opdracht
 • Drie trainingsdagen
 • Twee intervisiegesprekken (eventueel als onderdeel van het trainingsprogramma)
Jaar 3:
 • Jaarplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • Drie trainingsdagen
 • Referaat
 • Geïntegreerd slotexamen

Trainingen van hbo A&A

Om je te ondersteunen bij het doorlopen van de praktijkopleiding AA hebben wij een aantal praktische trainingen ontwikkeld gericht op:
- het opstellen van het ontwikkelplan en het jaarplan;
- het schrijven van een essay;
- de voorbereiding op jouw eindgesprek;
- de jaarlijkse trainingsdagen;
- de intervisiegesprekken;
- het schrijven van een referaat.

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende modules:
Module 1) prijs €2) lessen
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 1 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 2 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 4 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 5 360,- 1 x 7 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 3 310,- 1 x 6 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 6 310,- 1 x 6 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 7 310,- 1 x 6 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 8 310,- 1 x 6 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 9 310,- 1 x 6 uur
Trainingen referaat 875,- 6 x 3 uur


1) Je bent vrij in de keuze van de volgorde van de modules. Neem contact met ons op voor een passend advies.
2) Alle cursussen worden vrij van btw gefactureerd. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief externe literatuur en examengeld. Wij berekenen geen arrangements- of locatiekosten.
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 1
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 2
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 4
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.


Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 5
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.Training praktijkopleiding MKB dag 3
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.


Training praktijkopleiding MKB dag 6
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training praktijkopleiding MKB dag 7
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.Training praktijkopleiding MKB dag 8
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training praktijkopleiding MKB dag 9
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.


Trainingen referaat
In het laatste jaar van de praktijkopleiding moet je in de vorm van een referaat laten zien dat je in staat bent om om te gaan met situaties waarin de theorie/de wet- en regelgeving niet direct voorzien of die daarmee knellen. In de bijeenkomsten wordt de structuur van een referaat behandeld en wordt geoefend met het beschrijven van een dilemma en het presenteren van het referaat ter voorbereiding op het mondelinge eindgesprek van de opleiding.


----------------

Planning van de modules

Wij plannen de lessen in een tweewekelijkse cyclus van 3 uur per module. Dit betekent dat je tussen twee lessen van een module voldoende tijd hebt om de stof te bestuderen en de casuïstiek voor de volgende les voor te bereiden.
De standaardlestijden voor de leslocaties Amsterdam, Den Haag en Utrecht zijn vrijdags overdag 9.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.00 uur. Op de leslocatie Dordrecht zijn de lestijden wekelijks op de maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Door deze planning van lessen kun je uitstekend twee modules tegelijk volgen, hetzij door om de week een module, hetzij tweewekelijks twee modules op een dag. Wil je sneller door de opleiding, dan kun je voor een intensief programma kiezen, waarbij je elke week twee modules volgt. Het doorgaan van een module is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien je een module wilt volgen die niet gepland staat, neem dan contact met ons op. Bij voldoende belangstellenden kunnen wij deze module alsnog aanbieden.

Startmoment van de modules

Er zijn voor de locaties Amsterdam, Den Haag en Utrecht twee startmomenten
 • voorjaar: begin februari
 • najaar: eind augustus/begin september

 • Voor de locatie Dordrecht ('s-avonds) zijn er vier startmomenten:
 • januari
 • april
 • augustus/september
 • november

 • Zodra je als student ingeschreven staat, kun je je in de leeromgeving aanmelden voor de modules.