Trainingen praktijkopleiding opleidingen OPLEIDING VAN HBOAA Accountancy-AA huidige opleiding Accountancy-MKB AA nieuwe stijl Accountancy-Finance AA nieuwe stijl Financieel-Administratief over hboAA OVER HBOAA Specialist voor de aa-opleiding Contactgegevens Leslocaties Studievoorwaarden Toelating en vrijstelling nieuws NIEUWS VAN HBOAA Aanmelden nieuwsbrief hbo A&A ontvangt keurmerk Nieuwsbrief hbo A&A Nieuwe AA opleiding 2016 Data AA-examens januari 2018
schrijf in hboaa.nl bel ons bel mij e-mail studiegids

Trainingen praktijkopleiding

Praktijkopleiding AA

Trainingen praktijkopleiding
Exameneisen: CEA eindtermen
Niveau: Post bachelor
Vooropleiding: Bachelor
Diploma: n.v.t.

Kosten modules

(excl. examen en literatuur)
Post hbo: 14 modules
€ 5.600,-
Download de opleidingsgids
pdf-download

Praktijkopleiding AA

De Praktijkopleiding MKB is gebaseerd op de Verordening op de beroepsprofielen 2015 van de NBA en de CEA-eindtermen 2016 (zie www.ceaweb.nl). Deze beroepsprofielen en eindtermen vormen de basis voor de opleidingen tot AA-Accountant en Registeraccountant. Om accountant te worden moet je naast een theoretische opleiding ook de praktijkopleiding volgen.

Opzet van de praktijkopleiding

De opzet van de Praktijkopleiding MKB is als volgt:

Jaar 1:
 • 0-meting en persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • Drie trainingsdagen
 • Twee intervisiegesprekken (eventueel als onderdeel van het trainingsprogramma)
Jaar 2:
 • Jaarplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • ICAIS-opdracht
 • Drie trainingsdagen
 • Twee intervisiegesprekken (eventueel als onderdeel van het trainingsprogramma)
Jaar 3:
 • Jaarplan
 • Halfjaarrapportage
 • Jaarrapportage
 • Drie trainingsdagen
 • Referaat
 • Geïntegreerd slotexamen

Trainingen van hbo A&A

Om je te ondersteunen bij het doorlopen van de praktijkopleiding AA hebben wij een aantal praktische trainingen ontwikkeld gericht op:
- het opstellen van het ontwikkelplan en het jaarplan;
- het schrijven van een essay;
- de voorbereiding op jouw eindgesprek;
- de jaarlijkse trainingsdagen;
- de intervisiegesprekken;
- het schrijven van een referaat.

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende modules:
Module 1) prijs €2) lessen
Training praktijkopleiding ontwikkelplan 250,- 1 x 3 uur
Training jaarplan en essay schrijven 375,- 1 x 6 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 1 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 2 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 3 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 4 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 5 360,- 1 x 7 uur
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 6 360,- 1 x 7 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 7 310,- 1 x 5 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 8 310,- 1 x 5 uur
Training praktijkopleiding MKB dag 9 310,- 1 x 5 uur
Trainingen referaat 875,- 6 x 3 uur
Training eindgesprek 250,- 1 x 3 uur


1) Je bent vrij in de keuze van de volgorde van de modules. Neem contact met ons op voor een passend advies.
2) Alle cursussen worden vrij van btw gefactureerd. De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief externe literatuur en examengeld. Wij berekenen geen arrangements- of locatiekosten.
Training praktijkopleiding ontwikkelplan
De trainingen zijn bedoeld voor studenten/trainees van de praktijkopleiding AA. Tijdens de training wordt de inhoud van het POP gestructureerd doorgenomen en krijgt de trainee voldoende handvatten om een goed opleidingsplan te schrijven.

Training jaarplan en essay schrijven
De trainingen zijn bedoeld voor studenten/trainees van de praktijkopleiding AA. Tijdens de training wordt de inhoud van een jaarpan en een essay gestructureerd doorgenomen en krijgt de trainee voldoende handvatten om een jaarplan op te stellen en een essay te schrijven dat voldoet aan de eisen van de praktijkopleiding.

Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 1
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 2
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 3
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 4
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 5
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 6
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training praktijkopleiding MKB dag 7
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Training praktijkopleiding MKB dag 8
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.


Training praktijkopleiding MKB dag 9
Deze training maakt onderdeel uit van de verplichte trainingen van de praktijkopleiding AA. In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Het programma is speciek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Op basis van eerder opgedane getrainde ervaring binnen de beroepscontext van een organisatie die accountantsdiensten aanbiedt, kan het programma beperkt worden tot minimaal zes dagen (met een opbouw naar twee of drie praktijkopleidingsjaren). In het programma zijn de intervisiegesprekken inbegrepen.

Trainingen referaat
In het laatste jaar van de praktijkopleiding moet je in de vorm van een referaat laten zien dat je in staat bent om om te gaan met situaties waarin de theorie/de wet- en regelgeving niet direct voorzien of die daarmee knellen. In de bijeenkomsten wordt de structuur van een referaat behandeld en wordt geoefend met het beschrijven van een dilemma en het presenteren van het referaat ter voorbereiding op het mondelinge eindgesprek van de opleiding.

Training eindgesprek
De trainingen zijn bedoeld voor studenten/trainees van de praktijkopleiding AA. Tijdens de training wordt op de inhoud van het eindgesprek geoefend en krijgt de trainee voldoende handvatten om een goed eindgesprek te voeren.
----------------

Planning van de lessen

Wij plannen de lessen met ingang van 2016 in een twee-wekelijkse cyclus. Dit betekent dat je tussen twee lessen voldoende tijd hebt om de stof te bestuderen en de casuïstiek voor de volgende les voor te bereiden.
Het beproefde concept van lessen van 3 uur blijft ongewijzigd. De standaardlestijden voor de leslocaties Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht en Utrecht zijn vrijdags overdag 9.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.00 uur. Bij voldoende belangstelling plannen wij lessen in de avond van 18.30 tot 21.30 uur.

Door deze planning van lessen kun je uitstekend twee vakken tegelijk volgen, hetzij door om de week een vak, hetzij twee wekelijks twee vakken op een dag. De planning hangt samen met het aantal belangstellenden voor een module. Indien je een module wilt volgen die niet gepland staat, neem dan contact met ons op. Bij voldoende deelnemers kunnen wij deze module alsnog aanbieden.

module locatie lesdag lestijd 1e lesdag aantal
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 1 Amsterdam WO-T 09.30-16.30 uur 11-10-2017 1 x
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 1 Amsterdam DI-T 13.30-20.30 uur 31-10-2017 1 x
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 2 Amsterdam WO-T 09.30-16.30 uur 25-10-2017 1 x
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 2 Amsterdam DI-T 13.30-20.30 uur 21-11-2017 1 x
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 3 Amsterdam WO-T 09.30-16.30 uur 08-11-2017 1 x
Training en intervisie praktijkopleiding MKB dag 3 Amsterdam DI-T 13.30-20.30 uur 12-12-2017 1 x