Nieuwe AA opleiding opleidingen OPLEIDING VAN HBOAA Accountancy-AA huidige opleiding Accountancy-MKB AA nieuwe stijl Accountancy-Finance AA nieuwe stijl Financieel-Administratief over hboAA OVER HBOAA Specialist voor de aa-opleiding Contactgegevens Leslocaties Studievoorwaarden Toelating en vrijstelling Privacy statement nieuws NIEUWS VAN HBOAA Open huis 19 januari 2018 Aanmelden nieuwsbrief hbo A&A ontvangt keurmerk Nieuwsbrief hbo A&A Nieuwe AA opleiding 2016 Data AA-examens januari 2018 Data AA-examens juni 2018
schrijf in hboaa.nl bel ons bel mij e-mail

Accountantsopleiding anno 2016, wil de echte accountant opstaan?

1 januari 2016, het is zover. De nieuwe eindtermen voor de accountantsopleiding zijn een feit. Een grote stap naar een vernieuwing in de accountantsopleiding. Drie oriëntaties, Assurance, Accountancy-MKB en Accountancy-Finance, zowel op post hbo(AA) als op post wo(RA) niveau.

De basis voor de accountantsopleiding is gelegen in de door de ledenvergadering vastgestelde verordening op de beroepsprofielen. In deze verordening wordt het accountantsregister ingedeeld in vier groepen van accountants, de RA met en zonder aantekening en de AA met en zonder aantekening. Deze aantekening geeft bij beide beroepstitels aan of de betreffende RA of AA bevoegd is om de wettelijke controle van jaarrekeningen op zich te nemen. De niet certificerend bevoegde accountant blijft overigens wel bevoegd om de overige assurance-opdrachten, zoals bijzondere onderzoeken, uit te voeren.

Nieuwe varianten in het accountantsregister

Het register is vanouds bedoeld voor de accountant die zich bezighoudt met de certificering van financiële verantwoordingen. Vandaar dat de in 2008 ingevoerde eerste set van eindtermen voor de accountantsopleiding voornamelijk in is gegaan op deze certificerende bevoegdheid. De kern van het accountantsberoep blijft gelegen in die van de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. De accountant is deskundig op gebied van externe verslaggeving, weet alles van beheersingssystemen, is goed thuis in informatietechnologie en financieringsvraagstukken. Kortom, een specialist in het aandragen van kennis en kunde die essentieel is voor ondernemingen van klein naar groot. De nieuwe oriëntaties Assurance, Accountancy-MKB en Accountancy-Finance sluiten uitstekend aan bij deze diversiteit van werkzaamheden.

Word ik na mijn studie wel een echte accountant?

Veel vragen van studenten gaan in op de waarde van de AA of RA titel zonder certificerende bevoegdheid. De wet op het accountantsberoep regelt de bescherming van de accountantstitel. RA of AA, met of zonder aantekening. De waarde van de accountantstitel is en blijft gewaarborgd door een degelijke opleiding, daarin veranderd niets. De student kan straks kiezen voor een oriëntatie die aansluit bij het marktsegment waarbinnen hij zich thuis voelt, dat is één van de belangrijkste veranderingen die voortvloeien uit de nieuwe eindtermen. Overstappen is mogelijk, maar leidt wel tot een aanvullend opleidingsprogramma.

Lees verder op accountant.nl...