home hboAA.nl

Een studie bij hbo A&A

Studeren in je eigen tempo

Voor mensen met een drukke baan en een druk privéleven is niets zo belangrijk als flexibiliteit. Onze opleidingen zijn opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules die elk afzonderlijk te volgen zijn. Je kunt zelf jouw studietempo bepalen door het combineren van één of meerdere modules of soms even een pauze in lassen.

Deeltijd dagopleiding

Met de dagopleiding volg je bijeenkomsten op een doordeweekse dag (meestal vrijdag) van 9.30 uur tot 13.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De planning is volledig afgestemd op mensen met een drukke baan. Je volgt de lessen per twee weken, afhankelijk van jouw keuze één of twee vakken tegelijk. Indien je dat wilt kun je je studie versnellen door in de andere week een extra module te volgen. Ook kun je ervoor kiezen om elke week één module te volgen. De deeltijd dagopleiding kent twee startmomenten per jaar, na de jaarwisseling in februari en na de zomervakantie eind augustus/begin september.

Deeltijd avondopleiding

Op de leslocatie Dordrecht organiseren wij avondbijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. Omdat de beschikbare hoeveelheid tijd bij deze bijeenkomsten beperkt is, wordt iedere week een bijeenkomst gepland. Op deze wijze volg je twee modules per half jaar, net zoals bij de standaard dagopleiding.