Praktijkopleiding AA en RA nieuwe stijl

De toezichthouder op het accountantsonderwijs (CEA) heeft nieuwe eindtermen vastgesteld. Hogescholen en universiteiten hebben deze ‘CEA-eindtermen’ inmiddels in het onderwijsprogramma verwerkt. Niet alleen de theoretische opleiding verandert, ook de opbouw en inhoud van de praktijkopleiding (driejarige stage) wijzigt.

Integratie is het sleutelwoord

Een belangrijk aanzet tot de wijzigingen wordt ingegeven door de integratie van theorie en praktijk in de CEA-eindtermen. Dit is ten opzichte van de vorige eindtermen een fundamentele wijziging. Als gevolg hiervan zal er een nadrukkelijke koppeling gelegd moeten worden tussen de post-initiële fase van de theoretische RA (post-master) en AA (post-hbo) opleiding en de praktijkopleiding. Integratie wordt het sleutelwoord. Studenten moeten hierdoor meer ‘gevoel’ krijgen bij de stof uit de theorie, doordat tegelijkertijd in de praktijkopleiding gewerkt wordt aan een opdracht die past bij een onderwerp uit de theorie. Een belangrijke vernieuwing voor de student en voor het kantoor: door de koppeling tussen theorie en praktijk wordt de totale doorloop in het traject tot ‘accountant worden’ verkort. Het gevolg is een kostenbesparing voor het kantoor door ‘ontdubbeling’ in de opleiding en een versnelling in het carrièrepad van de medewerker. Het vraagt natuurlijk wel betrokkenheid van het kantoor bij de opleiding van de medewerker onder het motto: een tevreden werknemer is een visitekaartje voor het kantoor.

Assurance of accountancy-MKB?

Het beroep van accountant krijgt een betere inkleuring door de nieuwe oriëntaties in de opleiding. De praktijkopleiding gaat hier bij aansluiten. Naar verwacht zullen de meeste AA-studenten kiezen voor de Accountancy-MKB variant. In de praktijkopleiding van deze variant verdwijnen de verplichte wettelijke controleopdrachten en maken deze plaats voor de meer bij het MKB passende bijzondere onderzoeken. Daarnaast wordt de adviesfunctie van de MKB accountant benadrukt door praktijkopdrachten gericht op adviezen over strategische beslissingen op het gebied van financiering, IT en fiscaal beleid van MKB-ondernemingen. De RA-studenten zullen vermoedelijk kiezen voor de oriëntatie Assurance. De controleopdrachten zullen in deze variant zeer nadrukkelijk onderdeel van de opleiding zijn (theorie en praktijk). Het aantal uren dat tijdens de praktijkopleiding besteed moet worden aan de controleopdrachten wordt daarom verhoogd naar 1.500 uur.

Beoordeling en eindexamen

De theorie en praktijk worden in de CEA-eindtermen samengevoegd tot één opleidingstraject, dat afgesloten wordt met een gecombineerd eindexamen gericht op kennis van de theorie én toepassing in de praktijk. Essay en referaat worden sleutelwoorden in de tussentijdse beoordeling van AA- en RA-trainees. Onderwijsinstellingen moeten meer betrokken raken bij de praktijkopleiding en stagebureaus ontvangen daardoor meer feedback van de theoretische opleiding. Alles bij elkaar een grote stap vooruit in een (nog) betere coaching van de student/trainee in de belangrijkste fase van een carrière in de accountancy, de opleiding tot RA of AA accountant. De nieuwe stijl van de praktijkopleiding RA en AA moet in september 2016 van start gaan.

Informatiegidsen van de NBA

> Informatiegids Assurance
> Informatiegids Accountancy-MKB