home hboAA.nl

Praktijkopleiding AA en RA nieuwe stijl

De toezichthouder op het accountantsonderwijs (CEA) heeft in 2016 nieuwe eindtermen vastgesteld. Hogescholen en universiteiten hebben deze ‘CEA-eindtermen’ inmiddels in het onderwijsprogramma verwerkt. Niet alleen de theoretische opleiding is anders, ook de opbouw en inhoud van de praktijkopleiding (driejarige stage) is gewijzigd.

Integratie is het sleutelwoord

Een belangrijk aanzet tot de wijzigingen wordt ingegeven door de integratie van theorie en praktijk in de CEA-eindtermen. Dit is ten opzichte van de vorige eindtermen een fundamentele wijziging. Als gevolg hiervan zal er een nadrukkelijke koppeling gelegd moeten worden tussen de post-initiële fase van de theoretische RA en AA opleiding en de praktijkopleiding.
Studenten moeten hierdoor meer ‘gevoel’ krijgen bij de stof uit de theorie, doordat tegelijkertijd in de praktijkopleiding gewerkt wordt aan een opdracht die past bij een onderwerp uit de theorie. Een belangrijke vernieuwing voor de student en voor het kantoor: door de koppeling tussen theorie en praktijk wordt de totale doorloop in het traject tot ‘accountant worden’ verkort.

Assurance of accountancy-MKB?

Het beroep van accountant betreft twee oriëntaties in de opleiding, Assurance en Accountancy-MKB. De praktijkopleiding sluit hierbij aan. Tijdens het doorlopen van de praktijkopleiding ontikkelt de aspirant accountant zich stap voorstap tot beginnend beroepsbeoefenaar.
De praktijkopleiding voor de orientatie Assurance richt zich als vanouds op de wettellijke controle van jaarrekeningen. In de praktijkopleiding van Accountancy-MKB is de jaarrekeningcontrole geen verplicht onderdeel en wordt de assurancetaak door de meer bij het MKB passende bijzondere onderzoeken vorm gegeven. Daarnaast wordt in de oriëntatie Accountancy-MKB de adviesfunctie benadrukt door praktijkopdrachten gericht op adviezen over strategische beslissingen op het gebied van financiering, IT en fiscaal beleid van MKB-ondernemingen.

Beoordeling en eindexamen

Praktijkverslagen en referaat zijn sleutelwoorden in de tussentijdse beoordeling van AA- en RA-trainees. De theorie en praktijk is in de CEA-eindtermen samengevoegd tot een opleidingstraject, dat afgesloten wordt met een gecombineerd eindexamen gericht op kennis van de theorie én toepassing in de praktijk.

Lees hier de hoofdlijnen van de inhoud van de praktijkopleiding.