De accountantsopleiding in Nederland

De accountantsopleiding is wettelijk geregeld. Het programma van eisen voor de opleiding is opgenomen in zogenaamde eindtermen. Deze eindtermen worden vastgesteld door de toezichthouder op het accountantsonderwijs, CEA (www.ceaweb.nl). Om een accountantsopleiding te kunnen aanbieden moet een opleidingsinstelling in het bezit zijn van een aanwijzing door de CEA. De accountantsopleiding van hbo A&A is aangewezen door de CEA.

Er zijn twee titels en drie oriëntaties voor accountants

Je kunt accountant-administratieconsulent (AA) worden, deze titel krijg je met een post-hbo studie. Daarnaast kun je registeraccountant (RA) worden, deze titel krijg je met een universitaire opleiding. Zowel de opleiding tot RA als de opleiding tot AA kennen drie oriëntaties:
  1. Assurance, gericht op de controle van jaarrekeningen;
  2. Accountancy-MKB, gericht op het samenstellen van jaarrekeningen en advisering;
  3. Accountancy-Finance, gericht op de interne accountantsfunctie.
Onze accountantsopleiding richt zich op de AA-studie gericht op alle oriëntaties.

Vergeleken met de universitaire route is de AA-opleiding praktischer ingesteld. Als AA-accountant ga je aan de slag binnen het MKB en daar is de opleiding op afgestemd. Zo is er meer aandacht voor fiscale aspecten en voor de adviesrol van de accountant. De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

AA theoretische opleiding

De opleiding tot AA-Accountant bestaat uit een theorieopleiding en een praktijkopleiding. De theorieopleiding bestaat uit twee fases: een initiële bedrijfseconomische hbo-bachelor (eventueel aangevuld met een schakelprogramma) en de post-hbo Accountancy-opleiding.

Naast de theoretische opleiding moet je ervaring opdoen in de praktijk. Deze praktijkervaring is een onderdeel van de accountantsopleiding en neemt drie jaar in beslag. Deze praktijkervaring doe je op bij je eigen werkgever in je dagelijkse werkzaamheden. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants organiseert hiertoe de zogenaamde praktijkopleiding AA. Het is aan te bevelen om de praktijkopleiding tegelijk met de theoretische opleiding te volgen. hbo A&A ondersteund in de doorloop van je praktijkopleiding door het aanbieden van passende trainingen.

Als je aan alle opleidingseisen hebt voldaan (theorie en praktijk) en je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), dan mag je je inschrijven in het accountantsregister van de NBA. Vanaf dat moment mag je de titel AA achter je naam zetten.

Studieroute

Kijk hier voor een overzicht van de studieroute . . ."