Digitale leeromgeving

Moduleinformatie
Op mijnhboaa vind je per module een duidelijke leeromgeving. Hierin vind je per bijeenkomst alle informatie aan die je nodig hebt zoals:
  • Het lesplan van de modules met onderwerpen en casu├»stiek voor iedere bijeenkomst.
  • De literatuurstudie en opdrachten die je maakt ter voorbereiding op de bijeenkomst.
  • Eventuele oefenexamens en oefenopgaven.
  • Een overzicht van bijeenkomsten (data) per module.
  • De naam en gegevens van je docent.
Studieresultaten
Op mijnhboaa vind je informatie over de voortgang van jouw studie zoals:
  • De onderdelen van uw opleiding (modules).
  • Exameninformatie (data, behaalde resultaten, enzovoort).
  • Belangrijke downloads, zoals het examenreglement.
Via mijnhboaa houd je ook jouw eigen dossier met uw persoonlijke gegevens en andere zaken bij. Je kunt hier ook wijzigingen doorvoeren.
Communicatie
Op mijnhboaa vind je mogelijkheden om buiten de bijeenkomsten contact te hebben met de docent, medestudenten en met het onderwijsteam van hbo A&A.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700