home hboAA.nl
OCW NVAO NRTO CRKBO

Erkende kwaliteit

Een opleiding is een belangrijke investering in jouw carrière. hbo A&A leidt daarom op voor erkende diploma’s en getuigschriften.

Aangewezen door de cea

De accountantsopleiding van hbo A&A is aangewezen door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).
De CEA stel eindtermen vast voor de theoretische en praktijkopleiding tot accountant. Verder houdt de CEA toezicht op accountantsopleidingen op basis van gefundeerd vertrouwen. De taken en bevoegdheden van de CEA zijn wettelijk vastgesteld.

Erkend door het ministerie van ocw

hbo A&A is een erkende instelling voor hoger onderwijs. De associate degree, bachelor en masteropleiding zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CROHO (HBO).

Geaccrediteerd door de nvao

De associate degree en bacheloropleiding zijn geaccrediteerd door de NVAO.
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke accreditatieorganisatie, opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Ondersteund door de nrto

hbo A&A is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.
De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode. hbo A&A hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO en beschikt over het NRTO-keurmerk.
Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Geregistreerde instelling in het crkbo

hbo A&A is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.