home hboAA.nl

Kenmerkend

Deeltijd onderwijs voor de werkende accountancy en controlling professional.

Studeren bij

Wij richten ons op het verzorgen van contactonderwijs met kleine groepen studenten. Klassikale bijeenkomsten leiden tot een goede kennisoverdracht en bieden na de eerste bijeenkomsten gelegenheid tot discussie over de toepassing van de theorie in de dagelijkse praktijk van de financiële professional. Het opleidingsmanagement is regelmatig aanwezig op de leslocaties, kiest voor een persoonlijke benadering en is rechtstreeks aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen.

Docenten met kennis van de praktijk

De docenten zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en zeer ervaren in het verzorgen van lessen in de vakgebieden van onze opleidingen. Alle docenten geven al jaren les in het accountantsonderwijs en zorgen voor een degelijke vaktechnische ontwikkeling als voorbereiding op de examens en de beroepspraktijk.

Bijeenkomsten met praktijkgerichte casuïstiek

De docenten en de studenten werken tijdens de contactbijeenkomsten aan de ontwikkeling van vaktechnische kennis en vaardigheden. Dit gebeurt door kennisoverdracht gekoppeld aan passende praktijkgerichte casuïstiek en door discussie over de behandelde lesstof.