Overzicht van de opleiding
Exameneisen: CEA Eindtermen
Niveau: Bachelor
Vooropleiding: HAVO/MBO/21+
Getuigschrift: B of Science
Kosten totaal
wijzingen voorbehouden
Propedeuse
7 modules
Examengeld:
Literatuur:
€ 4.775,-
€ 1.450,-
€ 348,-
Hoofdfase
13 modules
Examengeld:
Literatuur:
€ 9.795,-
€ 2.600,-
€ 1.282,-
Specialisatie (minor)
modules
Examengeld en literatuur

€ 3.360,-
afhankelijk van programma
Praktijkintegratie
2 modules

€ 1.280,-
Afstuderen
2 modules

€ 1.455,-
Download de
brochure
pdf-download

HBO SPD Bedrijfsadministratie
Specialisatie Control (keuze-op-maat)

Inschrijven als student van de opleiding

Studeer in je eigen tempo en betaal per module. Na inschrijving kan je je aanmelden voor de modules van de door jou gewenste opleiding. Deze aanmelding doe je in de leeromgeving van hbo A&A. Vul je gegevens in het inschrijfformulier in en je ontvangt inloggegevens voor mijnhboAA.nl.

> Inschrijven voor deze opleiding

Vragen over de opleiding?

Heb je vragen over de opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie | Specialisatie Control (keuze-op-maat), modules of andere vragen?
Vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

> Studieadvies voor deze opleiding


Studieprogramma en kosten

Het studieprogramma van de opleiding bestaat uit verschillende fasen en modules. De inhoud van een fase of module wordt zichtbaar door op een fase of modulenaam te klikken.
De opleiding betreft de volgende onderwijsmodules:

+ Introcutiefase 60 EC

+ Hoofdfase 92 EC

+ Specialisatie 34 EC (keuze op maat)

Je kiest uit de keuzemodules een programma op maat van 34 EC.

+ Praktijkintegratie 30 EC

+ Afstuderen 24 EC

Studeren bij hbo A&A

Beginnen met de opleiding

Het programma van de Associate degree en Bacheloropleiding kent twee studievarianten. De deeltijd-dagopleiding en de deeltijd-avondopleiding. Het programma van de AA-opleiding en de masteropleiding wordt, gezien de zwaarte van de studie, uitsluitend in een deeltijd-dagopleiding aangeboden.

Deeltijd-dagopleiding

De modules van de deeltijd-dagopleiding (Amsterdam en Den Haag ) starten elk halfjaar. De bijeenkomsten van de dagopleiding worden op vrijdag verzorgd (9.30 uur tot 12.30 uur en 13.00 uur tot 16.00 uur), waarbij je een module in de ochtend en een module in de middag kunt volgen. In deze variant kun je kiezen voor het standaardprogramma waarbij je elke 14 dagen modules volgt, of het intensieve programma waarbij je elke week modules volgt.

Deeltijd-avondopleiding

De modules van de deeltijd-avondopleiding (locatie Dordrecht) starten in januari, maart, september en november. De bijeenkomsten van de avondopleiding zijn wekelijks op maandagavond (19.00 uur tot 22.00 uur) waarbij je elke periode een module volgt.

Studieduur

Het programma is gebaseerd op een studiebelasting van 0,6 EC per week in deeltijd. Dit houdt in dat je, naast het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen, moet rekenen op gemiddeld vier uur thuisstuderen per module per week.

Digitale leeromgeving

hbo A&A maakt gebruik van een digitale leeromgeving. In deze omgeving kun je je aanmelden voor modules die je wilt gaan volgen. Na aanmelding voor een module wordt de inhoudelijke informatie zichtbaar op jouw persoonlijke mijnhboAA.nl omgeving. Daar vind je het studieschema, aanvullend lesmateriaal en extra informatie.

Onderwijsvorm en examen

Praktijkintegratie

Het studieprogramma van onze associate degree en bacheloropleiding is opgebouwd uit verschillende onderwijsmodules. Deze modules zijn gegroepeerd in een aantal clusters. Deze clusters worden telkens afgesloten met een praktijkintegratiemodule. In de praktijkintegratie wordt een koppeling gelegd tussen de modules van het cluster en de activiteiten die je op jouw werkplek verricht. Je hoeft daardoor geen stage te lopen, jouw werkplek functioneert tevens als stageplek. Om de praktijkintegratie succesvol toe te kunnen passen, moet je over een geschikte werkplek beschikken.

Toelating en vrijstelling

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Wie minimaal 21 is kan ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

21+ toelatingsexamen

Het toelatingsexamen is gebaseerd op het examenprogramma Basiskennis Boekhouden van de Associatie voor Examinering. Je bent daarom ook toelaatbaar indien je het examen Basiskennis Boekhouden van de Associatie voor Examinering met goed gevolg hebt afgelegd. Bij doorstroming naar de associate degree en de bacheloropleiding ontvang je vrijstelling voor de gelijknamige module.

Vrijstelling

Heb je een diploma of certificaat van een opleiding waarvan de inhoud gelijk is aan één of meerdere modules van de opleiding, dan kun je deze inbrengen om vrijstelling aan te vragen.

Huiswerkregeling

Onze instelling kent voor een aantal modules van de specialisatie accountancy een huiswerkregeling. Deze regeling is bedoeld om studenten aan te zetten tot voortdurende studie-inspanningen door het leveren van individuele prestaties. In de cursusplanning zijn twee huiswerkopdrachten opgenomen welke als verplicht onderdeel van de module meetellen in jouw eindresultaat van de module. Deelname aan het tentamen van deze modules is uitsluitend mogelijk na voldoende uitwerking van deze huiswerkopdrachten.

Toetsing van de onderwijsmodules

De toetsing bestaat uit tentamens en/of moduleopdrachten. De tentamens worden twee keer per jaar op de laptop afgenomen. hbo A&A heeft een eigen digitale examenomgeving waarbinnen tentamens worden afgenomen en tevens correctie van de tentamens plaatsvindt.

Geldigheid behaalde resultaten

De geldigheid van de behaalde resultaten is in het examenreglement geregeld. Meer informatie vind je in de onderwijsregeling op de digitale leeromgeving (na inschrijving als student). Beoordeling van geldigheid vindt uiteindelijk plaats bij de aanvraag van het getuigschrift.

Aanvraag getuigschrift

Nadat je alle onderdelen van de opleiding hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift met een cijferlijst van de behaalde resultaten. De resultaten en vrijstellingen zijn tussentijds zichtbaar op jouw persoonlijke pagina in de digitale omgeving mijnhboAA.nl.