Schema studieroute AA-accountant

Bacheloropleiding Bacheloropleiding Accountancy Andere bacheloropleiding Schakelopleiding Post-hbo Accountancy & Control (programa op maat 1 tot 3 jaar) Keuze oriëntatie Beroepsprofielen NBA Post-hbo Accountancy-AA Oriëntatie Accountancy-MKB 2 jaar (1,5 jaar intensief) Oriëntatie Assurance 2 jaar (1,5 intensief) Studieroute accountantsopleiding AA Praktijkopleiding beroepsorganisatie NBA gericht op de oriëntatie (3 jaar) Master (vrijstelling indien instroom met andere masteropleiding) Master of Science 0,5 tot 1 jaar Afronding theorie Theoretisch getuigschrift accountantsopleiding AA Afronding praktijk Geïntegreerd slotexamen theorie en praktijk Accountantsregister AA-accountant Gespecialiseerd in samenstellen, advisering en overige assurance-opdrachten AA-accountant Gespecialiseerd in Jaarrekeningcontrole en overige assurance-opdrachten FASE 1 FASE 2 FASE 3 AA
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700