Praktijkopleiding MKB en Assurance

Praktijkopleiding Assurance en MKB AA


Praktijkopleiding

De Praktijkopleiding kent twee oriëntaties (Accountancy-MKB en Assurance) en is gebaseerd op de Verordening op de beroepsprofielen 2015 van de NBA en de CEA-eindtermen 2016 (zie www.ceaweb.nl). Je doorloopt een programma van drie jaar (zo mogelijk gecombineerd met de theoretische opleiding). Het opleidingsprogramma van de praktijkopleiding assurance is erop gericht om jouw kennis, houding en vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat je daardoor in staat bent aan het einde van de praktijkopleiding op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar te functioneren.
Lees hier meer over de inhoud van de pratijkopleiding MKB en assurance..

Kosten stagebureau NBA

hbo A&A heeft geen eigen stagebureau. Je doorloopt de stage via het stagebureau van jouw kantoor of het stagebureau van de NBA. De NBA rekent kosten voor gebruik van het stagebureau. Zie het kostenoverzicht van de NBA.
Onderdelen van de praktijkopleiding...
Overzicht van de studie
Terug naar de
Accountantsopleiding AA
Over deze opleiding

Accountancy MKB

In de praktijkopleiding MKB word je opgeleid tot een accountant die in staat is een MKB-ondernemer in al zijn facetten van het ondernemerschap. De opleiding richt zich op vier werkdomeinen: Overige assurance, Samenstellen van financiële verantwoordingen (inclusief fiscale aangiften), Fiscale advisering en Bedrijfseconomische advisering. Aan de assurance-werkzaamheden besteed je gedurende de praktijkopleiding MKB minimaal 250 uur (hoofdstuk 5 van de informatiegids). Meer informatie zie de website van de NBA

Assurance

In de praktijkopleiding Assurance word je opgeleid tot een accountant die in staat is om jaarrekeningcontroles uit te voeren en overige assurance-werkzaamheden te verrichten. Aan de assurance-werkzaamheden besteed je gedurende de praktijkopleiding Assurance minimaal 1500 uur (500 uur per jaar), waarvan minimaal 150 uur aan overige assurance-opdrachten en minimaal 1125 aan jaarrekeningcontroles (hoofdstuk 6 van de informatiegids). Meer informatie zie de website van de NBA
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700