Assurance AA (master)

Assurance AA


De AA-opleiding met de oriëntatie Assurance is gericht op de controletaak van de MKB-accountant: Assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrachten, externe verslaggeving en informatiesystemen. Naast de kennisgerichte onderdelen leer een goed rapport op te stellen en werk je aan een kritische beroepshouding. Na het afronden van de AA-opleiding (theorie en praktijk) ben je certificerend accountant en tekeningsbevoegd voor alle assurance-opdrachten in het MKB.

Programma op maat

Jouw programma wordt opgesteld op basis van jouw vooropleiding. Wij hebben voor een aantal bekende vooropleidingen standaardprogramma's opgesteld. Je kunt contact met het onderwijsteam opnemen voor een indicatie van jouw persoonlijke programma. Wij rekenen geen kosten voor een toelatingsonderzoek.
Kies jouw masterprogramma op maat...
Overzicht van de studie
Studieroute
AA-accountantsopleiding
Terug naar de
Accountantsopleiding AA
Over deze opleiding

Oriëntaties in de opleiding

Het accountantsregister kent verschillende oriëntaties gericht op volledige en beperkte certificerende bevoegdheid. hbo A&A biedt de oriëntaties Assurance en Accountancy-MKB aan.

CEA eindtermen

De AA-opleiding met de oriëntatie Assurance is gebaseerd op de eindtermen voor de accountantsopleidingen 2016 en staat onder toezicht van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). De eindtermen voor de oriëntatie Assurance zijn gericht op de controletaak van de MKB-accountant. Na het afronden van de AA-opleiding (theorie en praktijk) ben je certificerend accountant en tekeningsbevoegd voor alle assurance-opdrachten in het MKB.
De opleiding tot AA-Accountant bestaat uit een theoretische opleiding en een praktijkopleiding. Deze beide opleidingen zijn gekoppeld aan eindtermen die door de toezichthouder op het accountantsonderwijs zijn vastgesteld.

AA theoretische opleiding

De theoretische opleiding bestaat uit verschillende fases. De eerste fase betreft een bedrijfseconomische hbo-bachelor- of masteropleiding. Aanvankelijk van jouw vooropleiding volg je een op maat opgesteld schakelprogramma Accountancy & Control. Dit programma is afgestemd op jouw vooropleiding. De tweede fase ga je aan de slag met een verdieping op de accountancyvakken en kies je vervolgens een oriëntatie die aansluit bij jouw carrièrewensen.

Post-hbo en Master

In de studieroute voor de oriëntatie Assurance volg je na het afronden van de post-hbo accountancy-modules de masteropleiding Finance & Control. In de studieroute voor de oriëntatie Assurance volg je altijd de masteropleiding. Dit is zo bepaald in de verordening op de beroepsprofielen van de NBA. Heb je als vooropleiding een masteropleiding, dan kun je de masterfase overslaan.

AA praktijkopleiding

Naast de theoretische opleiding moet je ervaring op doen in de praktijk (praktijkopleiding). De praktijkopleiding is een onderdeel van de accountantsopleiding en neemt drie jaar in beslag. Het is aan te bevelen om de praktijkopleiding tegelijk met de laatste fase van de theoretische opleiding te volgen. Je kunt dan onderdelen van theorie en praktijk integreren. hbo A&A ondersteunt in de doorloop van je praktijkopleiding met het aanbieden van passende trainingen.

Accountantsregister

Als je aan alle opleidingseisen hebt voldaan (theorie en praktijk) en je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), dan mag je je inschrijven in het accountantsregister van de NBA. Vanaf dat moment mag je de titel AA achter je naam zetten. In het overzicht van de studieroute naar AA-accountant vind je de opleidingsfasen tot inschrijving in het register.
Studieadvies?
bel Marie-Christine of Wilco085 4015700