hbo A&A nieuwsbrief-201901


Lessen najaar
Onze opleidingsinstelling is van 22 juli t/m 9 augustus gesloten.
De lessen in het najaar starten in de week van 2 september of 9 september (afhankelijk van de modules).

Wij wensen iedereen een prettige vakantie.

Planningen najaar
De planningen voor het najaar zijn inmiddels grotendeels beschikbaar. Vrijdag 19 juli, einde van de dag, zijn alle planningen zichtbaar in 'mijnhboaa'.
Je kunt je via de menukeuze 'Mijn studievoortgang' aanmelden voor de geplande modules

Herkansing examens
Voor een aantal recent afgenomen examens van de Vakopleiding Bedrijfsadministratie en Accountancy, Bacheloropleiding en de Schakelopleiding Accountancy & Control (AA) bieden wij op maandag 2 september een herkansingsmogelijkheid aan. Je kunt je in 'mijnhboaa' via de menukeuze 'Mijn examen' 'Herkansing' voor de herkansingen aanmelden. Zit de module van jouw keuze er niet bij, neem dan contact met ons op.

Evaluatie
In de leeromgeving staat de evaluatie van de modules klaar die je in de afgelopen periode gevolgd hebt.
Je vindt de evaluaties onder de keuze 'Mijn evaluaties' onderaan het menu van mijnhboaa. Deze evaluatie doen wij om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Je kunt hiermee jouw waardering voor de docenten en/of kritische opmerkingen over de onderwijsmodule kwijt. Wij vragen daarom met nadruk om de evaluatie in te vullen. Het invullen kost slecht een paar minuten tijd.

Nieuwe module Administratie van Winstbelasting en Consolidatie
In de bacheloropleiding van ABC-opleidingen volg je zowel de module Fiscale Jaarrekening als Geconsolideerde Jaarrekening. In het nieuwe curriculum met de specialisaties Accountancy en Controlling zijn deze modules vervangen door een combinatie van beide onderdelen in de module Administratie van Winstbelasting en Consolidatie.

Indien je studeert in het programma van ABC-opleidingen en je wilt dit najaar de module Fiscale Jaarrekening of Geconsolideerde Jaarrekening volgen en heb je één van deze modules al behaald , dan volg je in plaats daarvan deze nieuwe module en krijg je vrijstelling voor of Fiscale Jaarrekening of Geconsolideerde Jaarrekening. Voordeel is dat je een deel van de stof al beheerst. Dus de slagingskans wordt aanmerkelijk vergoot.

Als je één van de modules Fiscale Jaarrekening of Geconsolideerde Jaarrekening hebt behaald en je stapt over naar het nieuwe curriculum, dan krijg je vrijstelling voor deze gecombineerde module.

Nieuwsgierig naar het nieuwe curriculum? Kijk op de website bij bachelor of science.

Master of Science
In september 2019 starten wij met een nieuwe masteropleiding Accountancy & Advisory (Msc). De opleiding leidt je in 2 jaar op voor de erkende titel Master of Science (MSc Deze opleiding wordt aangeboden onder voorbehoud van accreditatie door de NVAO. De verwachting is dat deze opleiding medio 2020 geaccrediteerd zal worden

Heraccreditatie Associate degree en Bacheloropleiding
Het onderwijsteam is de afgelopen periode druk aan de slag geweest met de voorbereidingen voor verschillende kwaliteitsbeoordelingen door het CRKBO, de NRTO en de NVAO. Deze beoordelingen zijn gericht op de kwaliteit van de instelling als geheel, de onderwijsprocessen en het niveau van de geaccrediteerde opleidingen. Inmiddels heeft het CRKBO en de NRTO onze instelling positief beoordeeld.

Op 12 september 2019 ontvangen wij het visitatiepanel dat de kwaliteit en het niveau van onze Associate degree en Bacheloropleiding ten behoeve van de heraccreditatie door de NVAO gaat beoordelen. Studenten, docenten, de examencommissie, alumni, het werkveld en het onderwijsteam krijgen de gelegenheid om uit te leggen wat zijn van de opleidingen vinden. Wij zien de beoordeling met vertrouwen tegemoet. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

Examen uitwerken via de laptop
Alle AA-examens worden op de eigen laptop uitgewerkt. De examens worden in cloud bewaard en door docenten digitaal gecorrigeerd. Hierdoor is de structuur van examens maken en corrigeren en inzage overzichtelijk en worden alle examenuitwerkingen automatisch digitaal bewaard. Vanaf het najaar gaan wij de laptopexamens stap voor stap uitbreiden naar de andere examens.

Praktijkopleiding AA (Assurance en Accountancy-MKB)
Op 13 september, direct na de middagles, houden wij een informatiebijeenkomst over de praktijkopleiding AA. je bent van harte welkom op onze leslocatie te Amsterdam (Paalbergweg 26)


© onderwijsteam hbo A&A