hbo A&A nieuwsbrief-201702


Evaluatie
Binnenkort ontvangen studenten en docenten een email met een verzoek om de evaluatie van de voorjaarsmodules in te vullen. Deze evaluatie doen wij om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Wij vragen daarom met nadruk om de evaluatie in te vullen. het kost slecht een paar minuten tijd.

Examenronde juni 2017.
De examenronde van afgelopen AA-examens van juni is nagenoeg afgerond.
Enkele correcties zitten in een 3e correctieronde. De overige uitslagen zijn inmiddels verzonden.

Slagingspercentages
De slagingspercentages liggen gemiddeld op 80%. Met name de uitslagen voor auditing MKB zijn lager dan verwacht. Wij onderzoeken hoe we de studenten beter kunnen voorbereiden op deze examens. Mocht je het examen niet gehaald hebben, dan is er begin november gelegenheid om deel te nemen aan de herkansingexamens. Wij organiseren gratis examentrainingen voor onze studenten. Je ontvangt hier te gelegener tijd bericht over.

Examen uitwerken via de laptop
Tijdens de afgelopen examenronde hebben wij bij enkele modules een proef gedaan met het digitaal uitwerken van examens. Belangrijke voordelen daarbij zijn het sneller verwerken van correcties, beter leesbaar en geen zere hand van het schrijven. Bovendien vinden we dat deze wijze van examens afnemen past in de tegenwoordige tijd.
De proef geeft aanleiding om in januari alle AA-examens via de laptop af te nemen. We gaan de software verder uitbreiden, zodat het uitwerken nog gemakkelijker verloopt.

Examenronde januari 2017
De examen van januari 2018 zijn gepland van 8 tot en met 19 januari. We hebben tussen elke examendag een dag zonder examens gepland, zodat niemand twee dagen achtereen examen hoeft te doen. De datums en tijden van de examen staan op onze website onder nieuws en vind je in de leeromgeving van de betreffende module.

Informatieavond nieuwe seizoen
Vrijdag 25 augustus organiseren wij op onze eigen locatie in Amsterdam een informatiemiddag met open inloop voor onze opleidingen. De aanvang is 17.00 uur. Aansluitend is er vanaf 18.30 uur een informatiebijeenkomst over de praktijkopleiding nieuwe stijl gepland. Je kunt je aanmelden via de website.

Lessen najaar
Onze opleidingsinstelling is tot maandag 7 augustus gesloten.
De lessen in het najaar starten in de week van 1 september en 8 september (afhankelijk van de modules). Wij sturen deze week de voorlopige planning uit. Indien je een aanpassing in jouw voorlopige planning wenst, dan kun je dit via de email doorgeven.


© onderwijsteam hbo A&A