hbo A&A nieuwsbrief-201701


Gedrag Ethiek en Besluitvorming
Eind april starten wij met de eerste bijeenkomsten voor de module Gedrag, Ethiek en Besluitvorming. De module is in twee sessies van vier bijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten voor de module zijn 1 x per 14 dagen op de vrijdagmiddag in Amsterdam gepland, met als eerste lesdag vrijdag 28 april. In het najaar gaan we de module ook in twee sessies plannen. Vier sessies in oktober/november en vier sessies in februari/maart.

Economische ethiek en jouw praktijkopleidingsplan
In de eerste sessie van vier bijeenkomsten ligt de nadruk op Ethiek. De theorie wordt gekoppeld aan de opstap naar de praktijkopleiding AA. Economisch-ethische vraagstukken dienen in deze lessen als basis voor de opzet van jouw praktijkopleidingsplan.

Persoonlijkheid en gedrag en jouw essays
Na de zomer gaan wij verder met de tweede sessie van vier bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten gaan we je aan het denken zetten over persoonlijkheden en de bijbehorende gedragingen van mensen. Deze theoretische concepten verbinden wij aan situaties in de dagelijkse praktijk. De opzet van jouw jaarlijkse essay en de aanzet naar het referaat als eindproduct vloeit voort uit deze praktijksituaties.

Inschrijven voor deze module
Deelname aan deze module is in ons concept gekoppeld aan de start van de praktijkopleiding. Indien je gestart bent of in het najaar wilt starten met de praktijkopleiding, dan raden we je aan om deel te nemen aan deze module.
Indien je deel wilt nemen, dan vragen we je om een bericht aan het onderwijsteam te sturen.

Examens
De afgelopen examenronde van de AA-examens is goed verlopen. Ruim 90% is geslaagd voor de module die gevolgd is. Inmiddels zijn zaterdag 1 april herkansingen afgenomen. Hopelijk stijgt daarmee het slagingspercentage naar 100%

Aanmelding voor de komende examens
De modules van het schakelprogramma en de post-hbo worden afgesloten door examens. Indien je in een module studeert plannen we je automatisch op het aansluitende examen. Je hoeft je niet zelf in te schrijven voor deze examens. Indien je modules in de MBA, VBA en SPD-opleiding volgt, dan moet je zelf zorgen voor de aanmelding. In de lessen van de betreffende modules wordt dit nader toegelicht.

Toetsing van accountancymodules
Omdat er regelmatig vragen komen over de wijze van toetsing onderstaand een uitleg over ons toetsmodel. De modules van het schakelprogramma worden allemaal afgerond met een examen. De 'post-hbo-modules' worden, afhankelijk van de module, afgerond door de combinatie van huiswerkopdrachten met afsluitend examen of door een business case met een afsluitend examen.

Huiswerkopdracht en examen
De toetsing van de modules Auditing MKB en Externe Verslaggeving MKB bestaat uit verplichte casuïstiek en een examen. De weging van de onderdelen is 10% voor de beoordeling van de casuïstiek en 90% voor de beoordeling van het examen.

Business case en examen
De toetsing van de overige modules van de post-hbo bestaat uit een business case en een examen. De weging van de onderdelen is 40% voor de beoordeling van de business case en 60% voor de beoordeling van het examen. In plaats van de business case kun je een praktijkcasus van jouw eigen kantoor inbrengen. De uitwerking van deze praktijkcasus kun je vervolgens gebruiken als basis voor jouw jaaressay van de praktijkopleiding.

Start najaar 2017
De lessen van het najaar starten, afhankelijk van de module, op 1 september of 8 september. De planning van de lesdagen komt binnenkort beschikbaar op de website.

Trainingsdagen praktijkopleiding AA
In het najaar gaan we starten met de verplichte trainingsdagen van de praktijkopleiding. Deze trainingsdagen (intervisie) koppelen we aan de post-hbo modules van de opleiding. Hierdoor kun je in de intervisie de theorie van de module koppelen aan de praktijkopleiding. De planning van deze dagen komt beschikbaar op de website. Je kunt je vanaf juni aanmelden voor de modules en de trainingsdagen via de persoonlijke leeromgeving.


© onderwijsteam hbo A&A