Coronavirus

Gezien het recente bericht over het sluiten van de grote hogescholen en universiteiten informeren wij je over recente ontwikkelingen voor onze school.

Komende tentamens

De datums van tentamens zijn aangepast.
Lees bij het onderdeel nieuws de aangepaste datums. De tentamens voor de studenten van ABC-opleidingen te Dordrecht gaan op 6 april door. Dit om te voorkomen dat er studievertraging optreedt. Wij informeren studenten van ABC-opleidingen te Dordrecht binnenkort over de wijze van afnemen van de tentamens van 6 april. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de tentamens in juni op de aangepaste datums op de gebruikelijke wijze door kunnen gaan.

Contactbijeenkomsten gaan voorlopig niet door

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet en houden ons strikt aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM.
Vandaag (15 maart) heeft de overheid nadere maatregelen genomen. Nu alle scholen dichtgaan lijkt het onverstandig om onze onze lessen door te laten gaan.

Videolessen

Wij beschikken over faciliteiten om videolessen aan te bieden en gebruiker daarvoor een hbo A&A betaalde account van de videoapplicatie Zoom. Elke docent heeft binnen deze account een eigen docentaccount. De koppelingen (links) naar de videolessen zijn direct te benaderen via onze leeromgeving. Je kunt een zoom app op jouw computer, laptop of tablet downloaden en gebruiken voor de videolessen.

Een enkele student vraag of het gebruik van Zoom veilig is.
Het gebruik van Zoom is net zo veilig als het gebruik van andere reguliere internettoepassingen. Zoom gebruikt cookies om jouw systeem in de video te identificeren. Wij maken geen gebruik van derde partij opties zoals 'Google calender'. Je hoeft geen account bij Zoom aan te maken en je hoeft niet in te loggen. Gebruik daarom niet jouw google- of facebook account, zodat de inlog op een zoom account niet gedeeld wordt.

Wij hebben geen opties voor het delen van jouw gegevens aan staan. Uitsluitend het delen van een scherm door de docent is mogelijk. Jouw gegevens op jouw systeem worden niet gelezen. De videoverbinding is beveiligd door versleuteling (encrypted). De docent ziet wie deelneemt en kan zonodig een onbekende deelnemer blokkeren.Zie voor het gebruik van cookies de website van Zoom (Engelstalig).

Zoom heeft een uitgebreide privacy-regeling waarin de privacy van gebruikers geregeld is. Zie voor deze regeling de website van Zoom (Engelstalig).

Examens Associatie voor Examinering

De Associatie voor Examinering heeft besloten om het afnemen van alle online examens (MBA vakken) op te schorten tot 6 april. Meer informatie op de website van de Associatie voor Examinering

Informatie van de overheid

Raadpleeg de websites van het RIVM en de Rijksoverheid voor actuele informatie en richtlijnen over het coronavirus. Een overzicht van de websites:
  1. RIVM - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Informatie over actuele ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.
  2. De Rijksoverheid Informatie over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer.